Sökning: "EES"

Visar resultat 1 - 5 av 527 uppsatser innehållade ordet EES.

 1. 1. Influence of EU Free trade agreement

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Joakim Eriksson; [2022]
  Nyckelord :: Trade; region; agreement; intraregional; tariff; indicator; member.;

  Sammanfattning : The paper uses an impact assessment methodology with ex-ante indicator for free tradeagreement to test the trade of the European Union and countries of the FennoscandianPeninsula included Iceland. By estimates intraregional trade share, regional trade introversionindex and intraregional trade intensity the objective is to evaluate if their trade have any signsfor being natural or unnatural and if this could be because of the trade agreements. LÄS MER

 2. 2. Digital adoption in Entrepreneurship Education in the time of Covid-19 - The impacts and lessons to learn and apply for post-Covid-19. A Mutiple Case Study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sophie Lam; [2021-07-06]
  Nyckelord :Entrepreneurship education EE ; Cognitive Load Theory CLT ; ‘OHWI framework;

  Sammanfattning : Digital adoption has already been a discussion topic among academia for years, but the education industry was still reluctant to try embracing digital to deliver lectures or organize classes, until the disruption caused by Covid-19; the pandemic has undeniably affected a lot of fields, including Entrepreneurship education (EE). For the first time in the academy's history, adopting digital solutions to transit to emergency remote teaching was set up. LÄS MER

 3. 3. KÖNSIDEOLOGI OCH KÖNSSKILLNADEN HOS HÖGERRADIKALA PARTIER En statistisk undersökning om partipositionering och väljarstöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Acke Holmberg; [2021-02-25]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Statistik; EES; Väljare; Väljarbeteende; Röstningsbeteende; Röstningsmönster; Politiska preferenser; Attityder; Partiposition; Populism; Högerpopulism; Nationalism; Högerradikal; Högerradikala partier; Könsskillnad; Feminism; Könsideologi;

  Sammanfattning : In this bachelor's thesis I explore the effect of radical right populist parties’ (RRP) gender ideology on the European gender gap in RRP voting, with a focus on the RRPs potential electorate of individuals with strong anti-immigrational attitudes. The main method used is linear regression analysis with interaction effects of said party positions, testing both propensity to vote and real vote as dependent variables, with data from European Election Study (EES) 2019. LÄS MER

 4. 4. Skadestånd vid GDPR-överträdelser - En studie i hur GDPR förhåller sig till den svenska skadeståndsregleringen i fråga om skadeståndsansvar och arbetstagares skydd från skadeståndsskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Svensson; [2021]
  Nyckelord :Ersättningsrätt; GDPR; Principalansvar; Regressrätt; Skadeståndsrätt; Arbetsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The General Data Protection Regulation, GDPR, was implemented the 25th of May 2018. GDPR entailed a legal framework that strengthened the protection for personal information within EU and EES. High penalties and burdensome rules about compensation was introduced to make sure that everyone complied with the new regulation. LÄS MER

 5. 5. Den svenska CFC-lagstiftningen i ljuset av skatteflyktsdirektivet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Alexandersson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; CFC-beskattning; Etableringsfrihet; Skatteflykt; Skatteflyktsdirektivet;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2019 trädde Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juni om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion i kraft. Uppsatsen undersöker vad skatteflyktsdirektivet innebär för medlemsstaternas möjlighet att CFC-beskatta delägare inom EES. LÄS MER