Sökning: "EG-rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade ordet EG-rätt.

 1. 1. IPRED-lagen - Ett effektivt eller för långtgående kontrollmedel?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petra Schöniger; [2010-03-04]
  Nyckelord :EG-rätt;

  Sammanfattning : Sedan början av året 2009 har ett av de hetaste ämnena inom den allmänna debatten varit fildelningen över Internet. Den intensifierades i och med att den nya Ipred-lagen skulle träda i kraft den 1 april 2009, som en följd av Ipred-direktivet. LÄS MER

 2. 2. European State Aid Policy in Relation to Financial Institutions and the Financial Crisis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aleksander Ivarsson; [2010]
  Nyckelord :EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Stabiliteten på finansmarknaden har visat sig vara en viktig fråga för Kommissionen och en integrerad del av EU: s konkurrenspolitik. Den globala finanskrisen, med ursprung i USA, har påverkat de flesta av EU:s medlemsstater och framförallt skadat banker. LÄS MER

 3. 3. Counterfeit goods in transit - A study regarding counterfeit goods in transit and liability of intermediaries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Åkesson; [2010]
  Nyckelord :EG-rätt; Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tullförordning 1383/2004 ger tullen befogenhet att beslagta varumärkesförfalskade varor som kommer in, respektive lämnar, den Europeiska Unionen. Förordningen är tillämplig på i stort sett alla varuslag och oavsett vilken tullstatus de har. LÄS MER

 4. 4. Anställningen vid offentlig upphandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christopher Stridh; [2010]
  Nyckelord :EG-rätt; oklassificerad; Civilrätt; Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En i praktiken vanligt förekommande situation är att driften av en offentlig verksamhet överlåts genom ett offentligt upphandlingsförfarande. Det kan då tänkas att den upphandlande myndigheten önskar säkerställa att de anställda erbjuds fortsatt sysselsättning hos den nya verksamhetsutövaren. LÄS MER

 5. 5. Bemanning i Sverige - med utgångspunkt i direktiv 2008/104/EG och dess likabehandlingsprincip

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helene Källse; [2010]
  Nyckelord :Arbetsrätt; EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I slutet av år 2008 antogs ett nytt EU-direktiv om arbetskraftsuthyrning. Direktivet ska vara implementerat i Sverige senast 5 december 2011. I direktivet finns en central princip om likabehandling av uthyrda arbetstagare med anställda i kundföretag. Denna likabehandling omfattar grundläggande arbets- och anställningsvillkor. LÄS MER