Sökning: "EG-spärr"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet EG-spärr.

  1. 1. Arbetstidsdireketivets påverkan av den svenska arbetstidslagen : I vilken utsträckning kan parterna på arbetsmarknaden stifta kollektivavtal?

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Helena Agnemyr; [2007]
    Nyckelord :Arbetstidsdirektiv; arbetstidslag; kollektivavtal; EG-spärr; arbetsrätt; rättsvetenskap;

    Sammanfattning : Sweden became a member of the European Union in 1995. When Sweden entered the Union the government also agreed on implementing every law, regulation and directive the Union have and will have in force. LÄS MER