Sökning: "EGCG"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet EGCG.

 1. 1. FOOD FOR BURNOUT PATIENTS : A Systematic Review of the Efficacy of Dietary Polyphenols on Neurogenesis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Nicklas Redgård; [2019]
  Nyckelord :dietary polyphenols; neurogenesis; burnout; curcumin; EGCG; resveratrol;

  Sammanfattning : Stress-related psychological ill health has increased dramatically in Europe. A diagnosis equivalent to occupational burnout can be found in the Swedish version of the tenth edition of the “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems" by the World Health Organization. LÄS MER

 2. 2. En samlad bild över nutidens forskning angående immunmodulatoriska effekter av te

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Sofia Nilsson; [2012]
  Nyckelord :tea; cytokine; EGCG; immune; interleukin; IL-; catechin; te; cytokin; EGCG; immun; interleukin; IL-; katekin;

  Sammanfattning : Teblad innehåller en mängd substanser som på olika sätt kan påverka biologiska processer i människan. I föreliggande arbete har en sammanställning gjorts utifrån vetenskapliga artiklar över teets antagna effekter på människans immunsystem .Främst har den mest studerade komponenten i te, epigallocatechin gallate, EGCG, undersökts. LÄS MER

 3. 3. Green tea inhibits proteolytic enzymes in GCF from patients with chronic periodontitis

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Jennifer Boräng; Adam Boucher; [2012]
  Nyckelord :green tea; polyphenols; EGCg; GCF; gingival crevicular fluid; periodontitis; MMP; inhibition; enzyme; fluorescence assay; zymography;

  Sammanfattning : Kronisk parodontit orsakar vävnadsdestruktion till följd av matrixmetalloproteinasaktivitet. Dessa enzym härrör från värdcellerna och är en del av det immunologiska svaret på bakteriella virulensfaktorer. Grönt te har studerats för sina hälsofrämjande egenskaper, som omfattar bland annat anti-inflammatoriska effekter. LÄS MER