Sökning: "EHIGIE Johnson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden EHIGIE Johnson.

  1. 1. Impact of service quality on  customer satisfaction

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :EHIGIE Johnson; Jesse Karley; [2018]
    Nyckelord :Service Quality;

    Sammanfattning : Title: Impact of service quality on customer satisfaction. Case study: Liberia Revenue Authority Level: Master Thesis in Business Administration Author: Ehigie Clifford Johnson, Jesse S. LÄS MER