Sökning: "EHM"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet EHM.

 1. 1. Med EHM blir alla vinnare? : En studie om elevhälsomötet som modell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Karin Viklander; Marie Ådén; [2020]
  Nyckelord :Elevhälsan; förebyggande; hälsofrämjande; tvärprofessionell; samverkan.;

  Sammanfattning : Trots att Skollagen föreskriver att elevhälsoarbetet till största del ska vara av förebyggande och hälsofrämjande karaktär, visar forskning att skolans insatser alltför ofta är av åtgärdande slag på individnivå. Under senare år har en modell för elevhälsomötet, EHM, introducerats som sägs skapa struktur för elevhälsa och pedagoger att tillsammans arbeta med lärande, utveckling och hälsa på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt. LÄS MER

 2. 2. EHM – en ledstjärna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christine Edlund; Anna Rengbo; [2020]
  Nyckelord :EHM; Förebyggande arbete; Hälsofrämjande arbete; Systemteori; Tvärprofessionellt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Rengbo, Anna & Edlund, Christine. (2020). EHM – en ledstjärna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. EHM-ElevHälsoMöte - karta och kompass från åtgärdande till förebyggande elevhälsoarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Theres Bossen; Jeanette Holmquist; [2020]
  Nyckelord :EHM-modellen; Reflektion; Samverkan; Systemteori; Tvärprofessionell;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att lyfta fram specialpedagogers erfarenhet av att arbeta med EHM-modellen och på vilket sätt den kan främja det förebyggande och salutogena perspektivet i skolan. Modellen har som struktur att verka förebyggande och hälsofrämjande med reflektion som en av de betydande delarna. LÄS MER

 4. 4. EHV-1 – smittskyddsaspekter och smittläge i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mika Berglund; [2019]
  Nyckelord :EHV-1; virusabort; smittläge; smittskydd; Sverige;

  Sammanfattning : Ekvint herpesvirus-1 (EHV-1) är ett α-herpesvirus med hästar som de enda naturliga värddjuren. Det finns tre olika former av infektion med EHV-1: respiratorisk form (EVR), centralnervös form (EHM) och abortform. LÄS MER

 5. 5. EHM - elevhälsoarbete i samverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Nordquist; [2017]
  Nyckelord :elevhälsoarbete; förebyggande; hälsofrämjande; salutogent; systemteori;

  Sammanfattning : Sweden got a new Education Act in 2010 (SFS 2010:800) which implied that the various professions in the student healthcare were injunctive to work more together and that their work mainly was to be focused on health promoted and preventing efforts. This has been a challenge for many schools. LÄS MER