Sökning: "EHR system"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden EHR system.

 1. 1. An Investigation of Semantic Interoperability with EHR systems for Precision Dosing

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Jovia Namugerwa Mukwaya; [2020]
  Nyckelord :precision dosing; ontology; semantic interoperability; precision medicine;

  Sammanfattning : In healthcare, vulnerable populations that are using medications with a narrow therapeutic index and wide interpatient PK/PD (pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling) variability are increasing. As such, variable dosage regimens may result in severe therapeutic failures or adverse drug reactions (ADR). LÄS MER

 2. 2. Mapping and Visualisation of the Patient Flow from the Emergency Department to the Gastroenterology Department at Södersjukhuset

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Quoc Huy Martin Tran; Carl Ronström; [2020]
  Nyckelord :Electronic health record; EHR; TakeCare; Emergency Room; ER; Gastroenterology department; ICD-10; Algorithm; Graphical User Interface; GUI; Södersjukhuset; SöS; Elektronisk journalsystem; TakeCare; Akutmottagningen; Gastroentrologiavdelning; Gastro; ICD-10; Algoritm; Användargränssnitt; GUI; Södersjukhuset; SöS;

  Sammanfattning : The Emergency department at Södersjukhuset currently suffers from very long waiting times. This is partly due to problems within visualisation and mapping of patient data and other information that is fundamental in the handling of patients at the Emergency department. LÄS MER

 3. 3. MDR 2017/745 - New EU Regulation for Medical Devices: A Process Description for EHR Manufacturers on How to Fulfill the Regulation

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Frida Germundsson; Nicole Kvist; [2020]
  Nyckelord :MDR; regulation; process description; EHR system; CE mark; medical technology;

  Sammanfattning : On the 26th of May 2021 the new regulation for medical devices, MDR 2017/745, will come into force. The underlying incentives to go from the medical device directive (MDD 93/42/EEC) to MDR are a series of adverse events involving medical devices. LÄS MER

 4. 4. Patientsäkerhetsrisker relaterat till användning av digitala journalsystem – ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Hagelberg; [2019]
  Nyckelord :Health informatics; design; patient safety; nursing care; hospital wards; nursing documentation; EHR; EPR.; Hälsoinformatik; design; patientsäkerhet; sjuksköterskearbete; vårdavdelning; journalsystem.;

  Sammanfattning : Digitalisering och införandet av hälsoinformationssystem som digitala journalsystem har inneburit många fördelar inom sjukvårdssektorn jämfört med de äldre pappersjournalsystemen, exempelvis genom en ökad möjlighet både dela och spara patientinformation. Dock så har även en hel del problem uppkommit med deras införande, varav en av de större är att de digitala journalsystem som finns inte är anpassade efter klinisk sjukvård och vårdpersonalens arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Användbarhet hos journalsystem : En fallstudie om upplevd användbarhet hos Cosmic på Akademiska Sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrik Nordlander; Olof Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Usability; QUIM; Electronic health record; EHR; Cosmic; Information system; Användbarhet; QUIM; Journalsystem; Cosmic; Informationssystem;

  Sammanfattning : Det har i Sverige gjorts stora åtaganden om att vara världsledande inom digitalisering av vården. Ett av de verktyg som möjliggör för vårdpersonalen att uppnå dessa åtaganden är de digitala journalsystem som idag används. LÄS MER