Sökning: "EHR"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet EHR.

 1. 1. Lyssnares uppfattningar om verklighetstroget ljud : En jämförande studie av hur formen på mikrofoners membran kan ha betydelse för den upplevda ljudkvaliteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Mårten Rieger; [2019]
  Nyckelord :Triangulär; lyssningstest; verklighetstroget; mikrofon; membran;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka ljudkvaliteter som lyssnare uppfattar som verklighetstrogna och till vilken grad en mikrofon ett triangulärformat membran ger en mer verklighetstrogen ljudåtergivning än mikrofoner med cirkulärt formade membran. Ett kvalitativt lyssningstest genomfördes där undersökningsmaterialet bestod av inspelningar av fyra instrument: trummor, gitarr, piano och sång. LÄS MER

 2. 2. Användbarhet hos journalsystem : En fallstudie om upplevd användbarhet hos Cosmic på Akademiska Sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrik Nordlander; Olof Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Usability; QUIM; Electronic health record; EHR; Cosmic; Information system; Användbarhet; QUIM; Journalsystem; Cosmic; Informationssystem;

  Sammanfattning : Det har i Sverige gjorts stora åtaganden om att vara världsledande inom digitalisering av vården. Ett av de verktyg som möjliggör för vårdpersonalen att uppnå dessa åtaganden är de digitala journalsystem som idag används. LÄS MER

 3. 3. Blockchain och patientjournalsystem : En undersökning i genomförbarhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erik Jönelid; Axel Blomberg; [2018]
  Nyckelord :‘blockchain’; ‘distributed ledger’; ‘EHR system’; ‘feasibility study’; ‘SWOT-analysis’; ‘Sweden’; ‘blockchain’; ‘distributed ledger’; ‘patientjournalsystem’; ‘genomförbarhetsstudie’; ‘SWOT-analys’; ‘Sverige’;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar upp blockchain-teknologin och undersöker om den kan användas vid hantering av patientjournaler i ett svenskt patientjournalsystem. Genom att kombinera en genomförbarhetsstudie och SWOT-analys har tre aspekter; tekniska, legala och organisatoriska undersökts med hjälp av perspektiven från SWOT. LÄS MER

 4. 4. A Deep Learning Approach to Predicting Diagnosis Code from Electronic Health Records

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ellinor Håkansson; [2018]
  Nyckelord :EHR; diagnosis code; ICD-10; classification; deep learning; Multi-layer Perceptron.; EHR; diagnoskod; ICD-10; klassificering; djupinlärning; Multi-layer Perceptron.;

  Sammanfattning : Electronic Health Record (EHR) is an umbrella term encompassing demographics and health information of a patient from many different sources in a digital format. Deep learning has been used on EHRs in many successful studies and there is great potential in future implementations. LÄS MER

 5. 5. Attitudes among young adults towards health information seeking on the Internet : And their awareness and use of the Journalen in Sweden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Gudrun Thorsteinsdottir; [2018]
  Nyckelord :Health information seeking; health information seeking behaviour; health information on the Web; electronic health record; Journalen; ;

  Sammanfattning : In this study health information seeking behaviour among young adults is investigated and attitudes toward available health information examined. Further, the electronic health record(EHR), ‘Journalen’, is investigated among young adults that use the health services in Sweden. LÄS MER