Sökning: "EHR"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet EHR.

 1. 1. Unsupervised machine learning to detect patient subgroups in electronic health records

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elin Lütz; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; unsupervised learning; clustering; EHR; electronic health records; ICD; diagnosis codes.; Maskininlärning; oövervakat lärande; klustring; EHR; digitala patientjournaler; ICD; diagnoskoder;

  Sammanfattning : The use of Electronic Health Records (EHR) for reporting patient data has been widely adopted by healthcare providers. This data can encompass many forms of medical information such as disease symptoms, results from laboratory tests, ICD-10 classes and other information from patients. LÄS MER

 2. 2. Lyssnares uppfattningar om verklighetstroget ljud : En jämförande studie av hur formen på mikrofoners membran kan ha betydelse för den upplevda ljudkvaliteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Mårten Rieger; [2019]
  Nyckelord :Triangulär; lyssningstest; verklighetstroget; mikrofon; membran;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka ljudkvaliteter som lyssnare uppfattar som verklighetstrogna och till vilken grad en mikrofon ett triangulärformat membran ger en mer verklighetstrogen ljudåtergivning än mikrofoner med cirkulärt formade membran. Ett kvalitativt lyssningstest genomfördes där undersökningsmaterialet bestod av inspelningar av fyra instrument: trummor, gitarr, piano och sång. LÄS MER

 3. 3. The impact of bias on the predictive value of EHR driven machine learning models.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Dries Boonen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The  rapid  digitization  in  the  health  care  sector  leads  to  an  increaseof  data.  This  routine  collected  data  in  the  form  of  electronic  healthrecords (EHR) is not only used by medical professionals but also hasa  secondary  purpose:  health  care  research. LÄS MER

 4. 4. Patientsäkerhetsrisker relaterat till användning av digitala journalsystem – ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Hagelberg; [2019]
  Nyckelord :Health informatics; design; patient safety; nursing care; hospital wards; nursing documentation; EHR; EPR.; Hälsoinformatik; design; patientsäkerhet; sjuksköterskearbete; vårdavdelning; journalsystem.;

  Sammanfattning : Digitalisering och införandet av hälsoinformationssystem som digitala journalsystem har inneburit många fördelar inom sjukvårdssektorn jämfört med de äldre pappersjournalsystemen, exempelvis genom en ökad möjlighet både dela och spara patientinformation. Dock så har även en hel del problem uppkommit med deras införande, varav en av de större är att de digitala journalsystem som finns inte är anpassade efter klinisk sjukvård och vårdpersonalens arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Användbarhet hos journalsystem : En fallstudie om upplevd användbarhet hos Cosmic på Akademiska Sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrik Nordlander; Olof Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Usability; QUIM; Electronic health record; EHR; Cosmic; Information system; Användbarhet; QUIM; Journalsystem; Cosmic; Informationssystem;

  Sammanfattning : Det har i Sverige gjorts stora åtaganden om att vara världsledande inom digitalisering av vården. Ett av de verktyg som möjliggör för vårdpersonalen att uppnå dessa åtaganden är de digitala journalsystem som idag används. LÄS MER