Sökning: "EIA"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet EIA.

 1. 1. Hybridpark med vätgasproduktion - En förstudie av en hybridpark bestående av vind- och solkraft med vätgasproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Lovisa Neckmar; [2023]
  Nyckelord :Hybridpark; solkraft; vindkraft; vätgas; elektrolys; förnybar Hybrid power plant; solar power; wind power; hydrogen; electrolysis; renewable; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : En hybridpark bestående av vind- och solkraft förbättrar vätgasproduktionens prestanda jämfört med ifall kraftslagen agerar separat och kan dela på samma infrastruktur. Detta examensarbete är en förstudie som granskar möjligheten för två vindkraftverk med en effekt på vardera 2 MW att kompletteras med en solcellspark för att bilda en hybridpark med vätgasproduktion. LÄS MER

 2. 2. Från motvind till medvind: Hur införandet av en socioekonomisk konsekvensbeskrivning kan öka den kommunala acceptansen för vindkraft i Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sigrid Carstairs; [2022]
  Nyckelord :Wind power; Renewable Energy; Social Impact Assessment; Environmental Impact Assessment; Socioeconomic Impact Assessment; Socioeconomics; Municipality; Sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, the transition to renewable energy systems has become increasingly urgent, and wind power has been identified as a significant facilitator in the transition of Swedens energy system. However, the rapid development of wind power has resulted in increased levels of local resistance, where the socioeconomic consequences on local communities have been highlighted by politicians, municipalities, and other stakeholders. LÄS MER

 3. 3. Closed-loop control and data- recording of a modular-multilevel converter (MMC)

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Longgang Su; [2022]
  Nyckelord :Modular multilevel converters MMCs ; filed programmable gate array FPGA ; direct memory access DMA ; energy closed-loop control; data recording; ethernet.; Modulära multilevel-omvandlare MMC ; filed programmeable gate array FPGA ; direkt minnesåtkomst DMA ; energistyrning med sluten slinga; datainspelning; ethernet.;

  Sammanfattning : Modular multilevel converters (MMCs) are the preferred converter solution in flexible ac transmission systems (FACTS) and high-voltage direct current (HVDC) applications. This is due to the high quality of the voltage and current signals, lower overall losses, and fewer problems with switching-related EMI. LÄS MER

 4. 4. Analys angående användning av Environmental Impact Assessments i kommunal detaljplanering för att motverka effekterna av Urban Sprawl

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Adam Jonsson; Jesper Örngren; [2022]
  Nyckelord :Detail planning; EIA; Environment; Municipal; Urban development; Urban Sprawl; Small-scale development; Zoning;

  Sammanfattning : Large-scale developments undergo a process known as Environmental ImpactAssessment (EIA) in order to assess the environmental effects that the constructionmight incur, carried out by the municipal office. Only projects of a large area coverage such as highways and railroads are covered by this procedure. LÄS MER

 5. 5. Offshore Wind Energy Permitting Processes in the European Union : An examination of Danish, German, Scottish and Swedish offshore permitting processes and case study of acoustic impact on marine mammals

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Truce Major Jack; [2022]
  Nyckelord :Permitting process; wind power; offshore wind power; acoustic impact; environmental impact assessment; marine mammals; physical planning; ecology; offshore; EIA; environmental management; juridiska förutsättningar; permit; tillstånd; tillståndsprocess; vindkraft; miljöledning; ekologi; energisystem; miljövetenskap; påverkan; bedömning; marin däggdjur;

  Sammanfattning : The permitting process is an integral part of the successful expansion of offshore wind and renewable energy in the European Union. Many permit process studies, to date, have focused on limited methods and criteria and have been a comparison of two countries. LÄS MER