Sökning: "EIDs"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet EIDs.

 1. 1. Inter-Domain Electronic Identification : Challenges, Benefits and Needs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sam Tabibzadeh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electronic Identification (eID) systems allow users to authentication digitally to a service, often online. An inter-domain eID solution constitutes a single eID system which is accepted and used internationally, across borders. LÄS MER

 2. 2. A screening for Schmallenberg virus among sheep, goats and cattle in Zambezia province, Moçambique : and preparations for a metagenomic survey of virus in mosquitoes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hedvig Stenberg; [2014]
  Nyckelord :Schmallenberg virus; seroprevalence; Moçambique; arbovirus; metagenomics; EIDs; Schmallenbergvirus; seroprevalens; Moçambique; arbovirus; metagenomik;

  Sammanfattning : As the world´s population increases and people's living conditions are improving, larger areas are needed for houses as well as food production. This means that new areas are exploited and that people, livestock, blood sucking insects and wild animals are forced to live close together. LÄS MER

 3. 3. Emerging infectious diseases : using PCV2 as a model of disease transmission dynamics at the livestock-wildlife interface in Uganda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linnea Jonsson; [2013]
  Nyckelord :PCV2; disease transmission; livestock-wildlife; emerging infectious diseases EID ; sjukdomstransmission; vilda djur – tamdjur; EID; Uganda;

  Sammanfattning : Uganda anses vara ett högriskland för utveckling av nya plötsligt uppdykande sjukdomar (emerging infectious diseases, EID). Grisproduktionen i Uganda har ökat drastiskt de senaste åren och en stor del av Ugandas grisar är frigående. De kan därför lätt komma i kontakt med vilda djur i deras närområde. LÄS MER