Sökning: "EKG"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet EKG.

 1. 1. Wireless electrocardiogram based on ultra-wideband communications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Maria Toll; [2019]
  Nyckelord :UWB; ECG; EKG; ultra-wideband; electrocardiogram; ultra wideband; radio communication; Decawave; DW1000; IoT; internet of things; Android; IEEE 802.15.4-2011;

  Sammanfattning : The goal for this master thesis is to develop a prototype that uses ultra-wideband (UWB) communications to wirelessly transfer electrocardiogram (ECG) data from an ECG measurement unit to an Android device (smartphone or similar) which is used to process and display the ECG signals. The prototype should consist of two hardware nodes; (1) Node one having a ECG measurement unit (an AD8232 single lead heart rate monitor), an UWB communication module (a Decawave DWM1000 module) and a microcontroller (an Arduino DUE); and (2) Node two having an Android device (an Android smartphone), an UWB communication module (a Decawave DWM1000 module) and a microcontroller (an Arduino DUE). LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av patientflöde - Fallstudie för effektivare personalmatchning på kardiologiavdelning 92/93 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Johansson; Nikita Zaiko; [2018-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personalen på kardiologiavdelning 92/93 på Sahlgrenska Universitetessjukhuset i form av sjuksköterskor upplever att arbetsbelastningen varierar betydligt sett till dygnets timmar. Det finns ett behov av en bättre matching mellan personal och vårdefterfrågan som avdelningen har. LÄS MER

 3. 3. Signal Extraction from Scans of Electrocardiograms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Julien Fontanarava; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we propose a Deep Learning method for fully automated digitization of ECG (Electrocardiogram) sheets. We perform the digitization of ECG sheets in three steps: layout detection, column-wise signal segmentation, and finally signal retrieval - each of them performed by a Convolutional Neural Network. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans prehospitala omvårdnad av patienter med bröstsmärta : Retrospektiv journalgranskning med fokus på genus och följsamhet till behandlingsriktlinjer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Dahlstrand Edvardsson; Karin Rhedin; [2018]
  Nyckelord :bröstsmärta; ambulanssjuksköterska; prehospital; bedömning; behandlingsriktlinjer; hjärtinfarkt; EKG; behandling; genus;

  Sammanfattning : Ambulansbaserad vård utgör idag en kvalificerad vårdresurs med högutbildad personal som utför medicinska bedömningar och behandling utanför sjukhus. Ambulanssjuksköterskan arbetar utifrån behandlingsriktlinjer och bedömningsinstrument. LÄS MER

 5. 5. Implementation av portabla REM-identifierande sensorer : Undersökning kring lämpliga, icke-påträngande metoder för REM-igenkänning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Hooshidar; Yobart Amino; [2018]
  Nyckelord :REM - Rapid Eye Movement; NREM – Non-Rapid Eye Movement; PSG – Polysomnografi; EOG - Elektrookulografi; EKG - Elektrokardiografi; EEG - Elektroencefalografi; EMG - Elektromyografi; PPG - Fotopletysmografi; MEMS – Mikroelektromekaniska system; Sömn; Inbyggda System; Sensorbaserade System; Trafiksäkerhet; REM - Rapid Eye Movement; NREM – Non-Rapid Eye Movement; PSG – Polysomnography; EOG - Electrooculography; EKG - Electrocardiography; EEG - Electroencephalography; EMG - Electromyography; PPG - Photoplethysmography; MEMS – Microelectromechanical systems; Sleep; Embedded Systems; Sensor Based Systems; Traffic safety;

  Sammanfattning : Trötthet i trafiken är ett stort problem i samhället. Det är särskilt farligt att trött framföra tunga lastbilar i trafiken eftersom dessa fordon är stora och har ofta livsavgörande roller vid inblandning i trafikolyckor. LÄS MER