Sökning: "EKG"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet EKG.

 1. 1. Kartläggning av patientflöde - Fallstudie för effektivare personalmatchning på kardiologiavdelning 92/93 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Johansson; Nikita Zaiko; [2018-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personalen på kardiologiavdelning 92/93 på Sahlgrenska Universitetessjukhuset i form av sjuksköterskor upplever att arbetsbelastningen varierar betydligt sett till dygnets timmar. Det finns ett behov av en bättre matching mellan personal och vårdefterfrågan som avdelningen har. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskans prehospitala omvårdnad av patienter med bröstsmärta : Retrospektiv journalgranskning med fokus på genus och följsamhet till behandlingsriktlinjer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Dahlstrand Edvardsson; Karin Rhedin; [2018]
  Nyckelord :bröstsmärta; ambulanssjuksköterska; prehospital; bedömning; behandlingsriktlinjer; hjärtinfarkt; EKG; behandling; genus;

  Sammanfattning : Ambulansbaserad vård utgör idag en kvalificerad vårdresurs med högutbildad personal som utför medicinska bedömningar och behandling utanför sjukhus. Ambulanssjuksköterskan arbetar utifrån behandlingsriktlinjer och bedömningsinstrument. LÄS MER

 3. 3. Implementation av portabla REM-identifierande sensorer : Undersökning kring lämpliga, icke-påträngande metoder för REM-igenkänning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Hooshidar; Yobart Amino; [2018]
  Nyckelord :REM - Rapid Eye Movement; NREM – Non-Rapid Eye Movement; PSG – Polysomnografi; EOG - Elektrookulografi; EKG - Elektrokardiografi; EEG - Elektroencefalografi; EMG - Elektromyografi; PPG - Fotopletysmografi; MEMS – Mikroelektromekaniska system; Sömn; Inbyggda System; Sensorbaserade System; Trafiksäkerhet; REM - Rapid Eye Movement; NREM – Non-Rapid Eye Movement; PSG – Polysomnography; EOG - Electrooculography; EKG - Electrocardiography; EEG - Electroencephalography; EMG - Electromyography; PPG - Photoplethysmography; MEMS – Microelectromechanical systems; Sleep; Embedded Systems; Sensor Based Systems; Traffic safety;

  Sammanfattning : Trötthet i trafiken är ett stort problem i samhället. Det är särskilt farligt att trött framföra tunga lastbilar i trafiken eftersom dessa fordon är stora och har ofta livsavgörande roller vid inblandning i trafikolyckor. LÄS MER

 4. 4. Wireless electrocardiogram transmission based on ultra wideband radio

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Oskar Flink; [2018]
  Nyckelord :Ultra wideband; uwb; ekg; ecg; radio; decawave; communication system; IoT; internet of things; android; compare; bluetooth; wifi; IEEE 802.15.4-2011;

  Sammanfattning : Ultra wideband (UWB) communications has been a subject of much discussion over the last decade. The method of UWB has had a hard time to establish itself among other methods such as Bluetooth and WiFi but as internet of things (IoT) gains a foothold in our daily lives, UWB has presented some new application areas. LÄS MER

 5. 5. Validering av två olika utvärderingsmetoder av QT-mätning under arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hena Bahaddin; [2018]
  Nyckelord :EC-view; EKG; Förlängd QT-syndrom; QT-tid; QT-tidmätning; Long QT-syndrome; QT-time; QT-time measurement; ECG;

  Sammanfattning : EKG registrerar hjärtats elektriska aktivitet genom att registrera spänningsskillnaden mellan olika specifika punkter på kroppsytan. QT-tiden mäts från början av QRS-komplexet till T-vågens slut. QT-tiden visar hur länge den elektriska impulsen som ger en hjärtmuskelkontraktion i hjärtats kamrar varar. LÄS MER