Sökning: "ELISA"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade ordet ELISA.

 1. 1. Re-integration of sex trafficking victims in Romania ̶ And the role of the social work professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Barchiesi Valentina; Stenius Maria-Elisa; [2019-07-03]
  Nyckelord :Re-integration; victims of sex trafficking; Romania; social worker’s role; anti-trafficking organizations;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how social work professionals describe re-integration of young female victims of sex trafficking in Romania. This study was based on eight semi-struc-tured in-depth interviews with social work professionals in Romanian anti-trafficking organi-zations. These were later analyzed using thematic analysis. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att överleva ett hjärtstopp - ett litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maisaa Abbas; Elisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; kvalitativ; litteraturstudie; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Hjärtstopp drabbar cirka 10 000 personer årligen i Sverige. Antalet personer som överlever ett hjärtstopp har ökat stadigt de sista åren, men fortfarande är det den vanligaste orsaken till plötslig död utanför sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Retrospective serological and virological survey of influenza D virus among cattle in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Evelina Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :IDV; HEF; cattle respiratory disease; ELISA; real-time PCR;

  Sammanfattning : Respiratory diseases in cattle can cause economic losses due to the decreased dairy and meat production. Virus is the main reason for these diseases. Symptoms can be fever, cough and nasal discharge.     Influenza are a group of viruses belonged in the Ortomyxoviridae family. LÄS MER

 4. 4. Kopplingarna mellan etnisk bakgrund, kontakt och fördomar vid utförandet av etnisk mobbning : – En studie om etnisk mobbning i gymnasieskolor i norra Italien

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elisa Gutierrez Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Mobbning; etnisk mobbning; rasistisk mobbning; interetnisk mobbning; etniska fördomar; etnisk kontakt; invandrare; italienare; utländsk bakgrund; italiensk bakgrund; könsskillnader; utsatthet; mobbare; offer; viktimisering.;

  Sammanfattning : Den nuvarande studiens syfte var att undersöka om etnisk kontakt och etniska fördomar sammanhänger med att utsätta andra för eller själv bli utsatt för så kallad etnisk mobbning. Vidare undersökte studien om det förelåg någon skillnad mellan elever med utländsk bakgrund och elever med italiensk bakgrund när det gäller att utföra och bli utsatta för mobbning generellt och specifikt för etnisk mobbning. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig Gymnastikförening Sverige 1911-12 : Demokratiskola eller fåtalsvälde? Om idealisering av föreningens roll i demokratiseringsprocessen i relation till kvinnorörelse och idrottsrörelse

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Elisa Bastiani; [2019]
  Nyckelord :Idrott; demokrati; förening; kvinnokamp; jämlikhet;

  Sammanfattning : Kvinnlig Gymnastikförening Sverige var aktiv åren 1911-12 med syfte att genomföra en uppvisning under Olympiska Spelen i stckholm 1912. Det kunde bli ett tillfälle för de inblandade kvinnorna att utöva demokrati och bevisa kunskaper i självständig organiseringsförmåga. LÄS MER