Sökning: "ELISA"

Visar resultat 1 - 5 av 354 uppsatser innehållade ordet ELISA.

 1. 1. Advancing private sector engagement in Integrated Water Resources Management

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elisa Gaudermann; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Integrated Water Resources Management IWRM ; water stewardship; stakeholder participation; private sector engagement; water governance;

  Sammanfattning : Water represents a natural resource that is essential for humanity and the environment. Therefore, the framework of Integrated Water Resources Management (IWRM) seeks to combine social equity, ecological sustainability and economic efficiency for effective management of this critical resource. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som är karaktäristiska för depression hos kvinnor under bröstcancerbehandling : En litteraturöversikt av kvantitativa artiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Albulena Berisha Bala; Elisa Fischer Bennekov; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer treatment; depression; factors; health; nursing; Bröstcancerbehandling; depression; faktorer; hälsa; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av de mest förekommande sjukdomar hos kvinnor är bröstcancer. Bröstcancer uppstår genom cancer i bröstkörtel eller bröstkörtelgångarna. Behandling av bröstcancer innebär förändringar i vardagslivet. Kvinnor med bröstcancer lider av psykisk ohälsa där depression är vanligt. LÄS MER

 3. 3. Inducering av interferon-gamma och tumörnekrosfaktor-alfa i helsaliv : En icke-invasiv metod för att diagnostisera celiaki

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Dorina Kokrehel; [2022]
  Nyckelord :celiac disease; interferon-gamma; saliva; tumor necrosis factor alpha; celiaki; gliadin; IFN-γ; saliv; TNF-⍺;

  Sammanfattning : Celiaki (glutenintolerans) är en kronisk, autoimmun sjukdom med diffusa symtom. Vid förtäring av glutenhaltig mat uppstår en allergisk reaktion hos glutenintoleranta individer. Gluten kan inte fullständigt brytas ned av kroppens enzymer, vilket betyder att icke nedbrutna peptidfragment (såsom glutamin) absorberas i tarmslemhinnan. LÄS MER

 4. 4. Att leda med hjärna eller hjärta : En studie om chefers upplevelser och känslomässiga hantering av rollkonflikter i studentorganisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dennis Leach; Elisa Soler; [2022]
  Nyckelord :Konflikt; Roller; Känslor; Studentorganisationer; Chefer;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur privata relationer påverkar en chef i en studentorganisations hantering av mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen. Likaledes hur dessa chefer hanterar den inre konflikten mellan vänskaps- och chefsrollen. LÄS MER

 5. 5. Protecting the Nile : Egypt’s crisis exploitation of the GERD crisis (2011-2021)

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Elisa Andrea Viteri Marquez; [2022]
  Nyckelord :crisis exploitation; Egypt; water security; GERD; Nile; water management;

  Sammanfattning : This thesis analyses the framing and exploitation of the ‘water security’ crisis triggered in Egypt by the construction the Gran Ethiopian Renaissance Dam (GERD) during the period of its construction (2011-2021). Through the analysis of members of the executive statements, policy documents, and actions on the ground, this study contributes to crisis exploitation theory by pointing at other categories that had allowed for policy change, such as funding and the influence of international organizations. LÄS MER