Sökning: "ELISA"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade ordet ELISA.

 1. 1. Mätning av kluven Kaspas-3 och kluven PARP i manganbehandlade prostatacancerceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Hussein Karim Ali; [2019]
  Nyckelord :Prostate cancer; Cancer treatment; Manganese; Cleaved Caspase-3; Cleaved PARP; Sandwich-ELISA; Prostatacancer; Cancerbehandling; Mangan; Kluven Kaspas-3; Kluven PARP; Sandwich-ELISA;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den sjätte mest förekommande cancertypen i världen, och den tredje vanligaste cancertypen bland män. De olika typer av behandlingar som finns idag botar oftast inte sjukdomen. Det är därför viktigt att utveckla bättre behandlingsmetoder. Det är sedan tidigare känt att mangan kan orsaka apoptos i olika celltyper. LÄS MER

 2. 2. Hur patientsäkerheten påverkas av sjuksköterskans sömnsituation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elisa Lärkfeldt; Erica Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Sleep; nursing; error; safety; quantitative.; Sömn; omvårdnad; misstag; säkerhet; kvantitativ.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är en subjektiv upplevelse och påverkas av olika faktorer som kan ge inverkan på arbetsförmågan. Omvårdnad är en av sjuksköterskans huvuduppgifter och att arbeta patientsäkerhet är grundläggande för att skydda patienter från vårdskada. LÄS MER

 3. 3. A Search for Neonicotinoid Binding Sites in the Optic Lobes of Honeybees and Blowflies

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Ashley Hulcoop; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Neonicotinoid insecticides are agonists to nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) in the brains of insects. At sub-lethal doses these chemicals cause behavioral abnormalities in several bee species, reducing overall fitness. nAChRs expressed in the optic lobes of insects bind neonicotinoids, thus may be involved in these behavioral changes. LÄS MER

 4. 4. Diversity of barley yellow dwarf-associated viruses in winter cereals of Southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Biology

  Författare :Marcelle Lauren Johnson; [2019]
  Nyckelord :barley; BYDV; luteovirus; polerovirus; Skåne; wheat;

  Sammanfattning : Barley yellow dwarf virus (BYDV) is a widespread complex of virus species of cereal crops in the world, known to infect both wild and cultivated plants of the family Poaceae, having the effect of yield reductions and subsequently large economic losses to farmers. Barley yellow dwarf disease (BYD) is a result of infection from BYDV species (genus: Luteovirus) and cereal yellow dwarf virus (CYDV; genus: Polerovirus). LÄS MER

 5. 5. Native journalism? En intervjustudie om de verktyg och ideal som före detta journalister tar med sig in i native advertisingyrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elisa Amorelli; Sofia Hårdänge; [2018-02-08]
  Nyckelord :Native advertisingproducenter; journalistiska ideal; journalistisk process; mediernas kommersialisering.; Native advertising; journalistic ideals; journalism practices; media commercialization.;

  Sammanfattning : Title: Native journalism? En intervjustudie om de verktyg och ideal som före detta journalister tar med sig in i native advertisingyrketAuthors: Elisa Amorelli & Sofia HårdängeSubject: Undergraduate research paper in journalism studies,Department of journalism, media and communication (JMG), University of GothenburgTerm: Autumn 2017Supervisor: Oscar Westlund, JMG, University of Gothenburg Pages/words: 48/ 18 957(including abstract and appendix).Purpose: The main purpose of this study was to examine how native advertisers applicatejournalistic processes and ideals in their current profession. LÄS MER