Sökning: "ELLE"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet ELLE.

 1. 1. Maskulinitet i livsstilsmagasin: en studie på hur konsumenten konstrueras i artiklar om skönhet i King och Elle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Ted Jansson Wallace; [2020]
  Nyckelord :genus; livsstilsmagasin; skönhetsvård; maskulinitet; maskulinitetsstudier; diskursanalys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka om och hur maskulina identiteter skapas i texter om skönhetsvård i samtida manliga livsstilsmagasin genom att jämföra hur den tänka läsaren/konsumenten skapas i svenska King och Elle, två modemagasin som riktar sig mot män respektive kvinnor. Den undersöker även om tidningen King använder strategier för att distansera sig från den feminint präglade diskursen om skönhetsvård, något som setts i tidigare studier. LÄS MER

 2. 2. Broken promises and violent reactions: A single case study of the grievances of indigenous communities surrounding the Las Bambas conflict

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elle Kari Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Mining; Indigenous people; Neo-Gramscian; counter- hegemonic claims; FDI; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In tandem with the rapid expansion of mining in Peru, and the increased dependence on foreign direct investment into the sector, social conflicts have escalated in recent years. Protests and strikes have become common features of the mining sector, deterring investors and insurance companies alike. LÄS MER

 3. 3. Le fantastique chez Guy de Maupassant : Sa nature, son fonctionnement et ses buts

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Mikael Hellgren; [2020]
  Nyckelord :Maupassant; fantastic; The Horla; The Diary of a Madman; Who knows? On the River; The Inn; narrative; the double; Maupassant; fantastique; Le Horla; Un fou; Qui sait ? Sur l’eau; L’Auberge; narration; le double;

  Sammanfattning : Ce mémoire est composé d’une analyse narrative de quelques récits de Guy de Maupassant. Il s’agit des nouvelles appartenant au genre fantastique : Le Horla, Un fou, Qui sait ? Sur l’eau et L’Auberge. Une description de la manière dont le fantastique se présente dans ces nouvelles a été tentée. LÄS MER

 4. 4. Reklamens utformning och förändring under 2010-talet : En jämförelse mellan reklam riktad till män respektive kvinnor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Markus Gerhardsson; [2019]
  Nyckelord :multimodal analys; reklam; reklamannonser; modelläsare; män; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur reklamannonser riktade till män respektive kvinnor är utformade idag och om det har skett någon märkbar förändring av utformandet av dessa under 2010-talet. För att kunna ta reda på detta analyserar jag fyra annonser riktade till män (två från 2011, två från 2019) och fyra annonser riktade till kvinnor (två från 2011, två från 2019), hämtade ur Café respektive Elle. LÄS MER

 5. 5. Renormalization Group Evolution Analysis of the Gauged Froggatt-Nielsen Mechanism in 2-Higgs-doublet Models

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Robin Plantey; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this thesis, we consider a 2-Higgs-doublet model with a gauged Froggatt-Nielsen mechanism as an extension of the standard model. We assume that (i) the theory at the electroweak scale is the low energy limit of a theory defined at a scale $\Lambda_{FN}$ (ii) the Yukawa couplings at $\Lambda_{FN}$ are generated by the Froggatt-Nielsen mechanism. LÄS MER