Sökning: "ELM"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet ELM.

 1. 1. Attityder på Twitter: En longitudinell undersökning av attitydförändringar på Twitter i samband med spridning av felaktig information och konspirationsteorier om covid-19

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elon Eklöv; Henrik Sandhall; [2021]
  Nyckelord :covid-19; konspirationsteori; attityd; ELM; Twitter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Information, varav en stor del är felaktig, sprids i en stor utsträckning på Twitter, speciellt när en pandemi samtidigt breder ut sig över världen. Konspirationsteorier frodas på sociala medier om covid-19 vilket blir ett allt större problem för samhället då detta kan ha många negativa konsekvenser som att delar av befolkningen inte följer rekommendationer och restriktioner. LÄS MER

 2. 2. Forest structure of Dalby Söderskog National Park : patterns of carbon storage in living and dead trees

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Kumetra Achuthan; [2021]
  Nyckelord :ash dieback disease; deadwood; Dutch elm disease; living tree volume; coarse woody debris; carbon stock and storage; pest invasions; temperate mixed broadleaved forest;

  Sammanfattning : Carbon sequestration and storage is an ecosystem service supplied by forests, and is of increasing importance in the context of mitigation of global climate change. Forest pest invasions, driven primarily by globalizations, represent a risk to the efficiency of carbon sequestration as they may greatly reduce the amount of the living biomass in forests. LÄS MER

 3. 3. Förtroende och FinTech : En studie om kunders upplevda förtroende fördigitala finansiella tjänster

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elisabeth Sundin; Sharon Stifanos; [2021]
  Nyckelord :FinTech; Digitalization; Perceived risk; Perceived trust; Perceived use; Perceived ability to adapt; FinTech; Digitalisering; Upplevd risk; Upplevt förtroende; Upplevd användning; Upplevd egen förmåga;

  Sammanfattning : During the last couple of years there has been a major digitalization of the financial sectorwhich FinTech have largely contributed to. FinTech does not solely contribute withpossibilities, but it also inflicts risks within the financial system when adding challengesrelated to IT-security. LÄS MER

 4. 4. Influencers Retorik : Hur influencers argumenterar på sociala medier

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Miski Samater; Ilham Ali; [2021]
  Nyckelord :Rhetoric; influencers; Instagram; parasocial relations; elaboration likelihood model; Retorik; influencers; Instagram; parasociala relationer; elaboration likelihood model;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att kartlägga hur influencers argumenterar för samhällsviktiga frågor, personliga frågor samt för produkter/varumärken de marknadsför på sociala medier. Den retoriska modellen, och de teoretiska modellerna parasociala relationer och Elaboration Likelihood Model (ELM) ska tillämpas för att identifiera om retoriska argumenteringar har betydelse i skapandet av relationer. LÄS MER

 5. 5. Parametric Studies of Train-Track-Bridge Interaction : An evaluation of the dynamic amplification due to track irregularities for freight transport

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Rasmus Elm Dahlman; Emil Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Dynamics; dynamic amplification factor; railway bridge; train-track-bridge interaction; vehicle model; track irregularities; PSD; Dynamisk förstoringsfaktor; dynamik; järnvägsbroar; tåg-spår-bro interaktion; fordonsmodell; spårojämnheter; PSD;

  Sammanfattning : In this thesis a train-track-bridge interaction (TTBI) model is developed in order to study the dynamic amplification from track irregularities on railway bridges traversed by freight trains. These simulations are of great importance since rail freight transport is expected to increase in order to meet the climate goals. LÄS MER