Sökning: "ELT"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet ELT.

 1. 1. Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Änghede; [2018-01-10]
  Nyckelord :EFL; ELT; TEYL; coursebook; standalone material; collegial learning; EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Digital literacy : en undersökande studie om de digitala verktyg som används i engelskundervisningen i åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anna Landhammar; [2018]
  Nyckelord :CALL; digital literacies; IKT; engelskundervisning; engelska som andraspråksundervisning; ELT; åk 4-6;

  Sammanfattning : This study is an investigation of what digital tools and approaches teachers use in their teaching of English as a foreign language in Swedish primary schools, in years 4-6 in the Swedish state school system. This study also addresses obstacles and limitations which teachers believe exist in the incorporation of digital tools into their teaching at this level. LÄS MER

 3. 3. Let’s not straighten things out: an analysis of heteronormativity in two Swedish EFL textbooks

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Erlman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Heteronormativity entails the binary gender construction and the assumption that everyone is heterosexual. When ELT reading material is heteronormative, non-binary (gender identity other than male or female) and non-heterosexual pupils are ostracised. LÄS MER

 4. 4. In what ways does the ELT coursebook ECHO 6 fulfill the communicative aspects of the Swedish curriculum for English 6?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ylva Degerman; Sara Sävhage; [2017]
  Nyckelord :Language teaching; ECHO 6; communication; communicative language teaching CLT ; students; teacher; language skills and language systems.;

  Sammanfattning : In this essay, the published ELT coursebook ECHO 6 is critically examined. The focus of the examination is the communicative opportunities within ECHO 6. These opportunities are analyzed and concretized with help from the Swedish Curriculum for English 6. LÄS MER

 5. 5. Reading Literature : A Study of the Significance of Literature in Language Education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Malin Sjöström; [2017]
  Nyckelord :Literature; reading; language education; ELT coursebooks; language acquisition.; Läsning; engelskundervisning; språkinlärning; litteratur.;

  Sammanfattning : The aim with this study is to find out the role of literature in language education. More specifically, this essay focuses on discovering how literature can be used to learn and acquire the English language. The study will show how reading literature can benefit students’ proficiency. The paper is based on two parts. LÄS MER