Sökning: "EM-kvalité"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet EM-kvalité.

 1. 1. Strävan efter en hållbar, säker och rättvis värld : En fallstudie på ASICS om CSR, Varumärke och Varumärkeslojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Amanda Wikström; Linn Karlsson; [2015]
  Nyckelord :CSR; Brand; Brandloyalty; CSR; Varumärke; Varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Problemställningar:Hur arbetar sportföretag med Corporate Social Responsibility (CSR)?Hur är CSR-arbetet hos ett sportföretag sammankopplat med deras varumärke och varumärkeslojalitet?Syfte: Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse om hur ett av de största sportföretagen, som tillverkar sportutrustning och kläder, arbetar med CSR samt hur de förhåller sig till fenomenet. Vi vill även undersöka hur ett sportföretags CSR-arbete är sammankopplat med företagets varumärke och varumärkeslojalitet. LÄS MER

 2. 2. Transportparametrar : ”En studie om vilka faktorer som är avgörande för detaljhandelsföretag när de väljer transportleverantör”.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adam Wickström; Adrian Andersson; [2012]
  Nyckelord :Logistik; tredjepartslogistik; outsourcing; transportleverantör; transportparametrar; leveransservice;

  Sammanfattning : Inledning: Företag lägger allt större fokus på deras logistikflöden. Anledningen till detta är att en effektiv logistikkedja kan skapa konkurrensfördelar. Detaljhandeln är en bransch som vuxit de senaste åren. Parallellt med att både utbudet av fysiska och E-handelsbutiker tilltagit har även konkurrensen ökat. LÄS MER