Sökning: "EMC"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet EMC.

 1. 1. Conductive interferences from multiple EC-motor installation : To measure and mitigate harmonics

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Victor Aitman; [2022]
  Nyckelord :harmonics; interharmonics; harmonic-mitigation; electromagnetic compability; EMC; övertoner; EC-motorer; störningar; övertonsreducering; elektromagnetiskt kompabilitet; EMC;

  Sammanfattning : Products produced by a Swedish company are requested to be investigated regarding their harmonic and inter-harmonic currents injected into the public supply system to comply with the Swedish standard SS-EN IEC 61000-3-2, Electromagnetic compatibility (EMC).    On behalf of Systemair Sweden AB, this bachelor thesis aims firstly to investigate if their product, PAFEC 4225 WH (Air Curtain), complies with standard SS-EN IEC 61000-3-2, and if not, what measures should be taken; and secondly to develop a low-cost instrument for the measurement of harmonics and inter-harmonics according to standard IEC 61000-4-7 related to the requirements on equipment used in standard SS-EN IEC 61000-3-2. LÄS MER

 2. 2. Electromagnetic compatibility of unmanned aircraft : Examination of legislation and evaluation of two commercial systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Alex Bergdahl; [2022]
  Nyckelord :Electromagnetic compatibility; Unmanned aircraft; Electromagnetic compatibility legislation;

  Sammanfattning : Electromagnetic compatibility (EMC), or the field of reducing emissions from and increasing immunity against electromagnetic interference, is an essential part of designing modern electronics. As one would expect, EMC is especially important for things such as aircraft and aviation equipment where outages or disturbances could have severe consequences. LÄS MER

 3. 3. Optic Fiber Communication in Commercial Vehicles : Testing of mechanical rigidity

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Vijay Adhithyan Venugopal Parasuraman; [2022]
  Nyckelord :EMI; LASER; LED; MOST; EMC; CDMA; ECU; CAB; POF; LISN; SDK; EEPROM; USB;

  Sammanfattning : The backbone of this dissertation is a discussion of the adaptability of optical fiber modes of transmission. The technological boom in commercial vehicles tends to include more electronic components and more data flow. The traditional copper transmission is reliable but has drawbacks. LÄS MER

 4. 4. Design and evaluation of ambient RF energy harvesting platform for sensor-based systems : An experimental study of RF energy harvesting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ibrahim Hamed; [2022]
  Nyckelord :Radiofrekvensenergiskördning; Trådlös energiskördning; Backscattering-teknik; Programvarudefinierad radio; EMC; PCB; Antenn;

  Sammanfattning : Trådlös energiskörd möjliggör förmågan att skörda energi från elektromagnetisk strålning. Med de senaste framstegen inom trådlös kommunikationsteknik och med tillgången till energieffektiva sensorer, så har radiofrekvensenergiskördning potential till att bli en självförsörjande sensorbaserad plattform. LÄS MER

 5. 5. EMC-analys vid installation av frekvensomriktarstyrda drivsystem i en processindustri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Erik Göransson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utförs hos och i samarbete med Holmen Iggesund som är en del av den större Holmen koncernen. Fabriken i Iggesund är ett kartongbruk beläget på Hälsinglands kust där kartong till olika typer av förpackningar tillverkas. Ett välkänt exempel är förpackningen till Apple-produkter. LÄS MER