Sökning: "EMELIE JOHNSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden EMELIE JOHNSSON.

 1. 1. Barn som genomgått viss avancerad barn- och ungdomskirurgi för diagnosen analatresi eller medfött diafragmabråck

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Johnsson; Emelie Stevén; [2019]
  Nyckelord :analatresi; föräldrar; medfött diafragmabråck; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Analatresi och medfött diafragmabråck drabbar årligen cirka 35 respektive 20 barn i Sverige och för att överleva är barnen i behov av komplicerad kirurgisk behandling. Diagnosen innebär att barnets föräldrar även påverkas och att ett behov av familjecentrerad omvårdnad finns. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsdelning i IT-konsultbolag : En studie om hur kunskapsintensiva verksamheter som IT-konsultbolag delar kunskap ur ett värdenätverksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Emelie Björk; Erica Johnsson; [2019]
  Nyckelord :IT-konsultbolag; kunskap; kunskapsdelning; kunskapshantering; värdenätverk.;

  Sammanfattning : Kunskap är en viktig organisatorisk tillgång, särskilt i sådana kunskapsintensiva verksamhetersom IT-konsultbolag utgör. Tidigare forskning inom Knowledge Management har identifieratbehov av fler studier om hur IT-konsultbolag delar sin kunskap genom att hantera denindividuella kunskapen och organisatoriska kunskapen inom verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Genusanalys av en lärobok i ämnet engelska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Johnsson; Emelie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :läromedelsanalys; engelska; heterosexuell norm; kön; stereotyper;

  Sammanfattning : Inledning Skolans uppgift är inte endast att lära ut ämneskunskaper utan att ge elever den kunskap de behöver för att bli goda demokratiska samhällsmedborgare. Av egen erfarenhet samt från resultat av studier som genomförts vet vi att läroböcker används i stor utsträckning i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. 50 shades of gråzon - en analys av "oaktsam våldtäkt" i praxis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Johnsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; oaktsam våldtäkt; oaktsam; våldtäkt; rape; negligent rape; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förra året fick Sverige en ny sexualbrottslagstiftning. Gränsen för vad som anses vara en våldtäkt går numera vid om man genomför ett samlag, eller en handling som är jämförlig med samlag, med någon som inte deltar frivilligt. Dessutom krävs inte längre uppsåt, utan det går nu att dömas för oaktsam våldtäkt. LÄS MER

 5. 5. IKT i engelskinlärningen : främjande och hindrande effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Johnsson; Emelie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :engelska som andraspråk; ikt; språkfrämjande effekter; språkförhindrande effekter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det engelska språket är relevant i dagens samhälle. De flesta människor oavsett ålder kommer i kontakt med det engelska språket dagligen genom olika medier. Dagens barn och ungdomar har en mer direkt kontakt med språket än vad barn och ungdomar hade för 20 år sedan. LÄS MER