Sökning: "EMELIE JOHNSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden EMELIE JOHNSSON.

 1. 1. Barn som genomgått viss avancerad barn- och ungdomskirurgi för diagnosen analatresi eller medfött diafragmabråck

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Johnsson; Emelie Stevén; [2019]
  Nyckelord :analatresi; föräldrar; medfött diafragmabråck; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Analatresi och medfött diafragmabråck drabbar årligen cirka 35 respektive 20 barn i Sverige och för att överleva är barnen i behov av komplicerad kirurgisk behandling. Diagnosen innebär att barnets föräldrar även påverkas och att ett behov av familjecentrerad omvårdnad finns. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Autodesk InfraWorks 360 and PTV Vissim - A comparative study of two traffic simulation software products

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Samantha Avramovic; EMELIE JOHNSSON; [2017]
  Nyckelord :traffic simulation; PTV Vissim; InfraWorks 360; evaluation; comparison;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fri lek på förskolan - en verksamhet fri från könsnormer? : En studie om förskollärares föreställningar om barn och könsnormer i förskolans fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Petter Tillström; Emelie Johnsson; [2016]
  Nyckelord :Förskola; lek; könsnormer; stereotyper; relationer;

  Sammanfattning : Genom denna studie synliggörs förskollärares föreställningar om barn och könsnormer i förskolans fria lek, för att nå en ökad förståelse för hur kön och könsnormer konstruerasi förskolans fria lek. Sex förskollärare har intervjuats och analysen utfördes genomanvändandet av teorier om essentialism, socialkonstruktivism och socialisering. LÄS MER

 4. 4. Innehåll och lärstrategier med lärplattan som medierande verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Johnsson; Sofia Davidsson; [2015]
  Nyckelord :Lärplatta; medierande verktyg; peer tutoring; samlärande; scaffolding;

  Sammanfattning : Många förskolor har idag tillgång till lärplattor och det har mer eller mindre blivit omöjligt förförskollärare att inte ta ställning till hur de vill arbeta med dessa. Denna studie har belyst olika konstellationer som barn kan arbeta i med lärplattan; med en förskollärare, utan förskollärare i par och på egen hand. LÄS MER

 5. 5. Hej tidspress, hejdå välbefinnandet? : en studie av svenska revisorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Johnsson; Katarina Lundeslöf; [2014]
  Nyckelord :Auditor; time pressure; well-being; Revisor; tidspress; välbefinnande;

  Sammanfattning : Tidspress existerar inom revisionsbranschen och vi vill genom denna undersökning studera tidspressens påverkan på revisorns välbefinnande, om välbefinnandet tar skada. Syftet med uppsatsen är att förklara hur tidspress påverkar revisorns välbefinnande och därtill utreda hur sambandet påverkas av olika revisor- och revisionsspecifika faktorer samt av revisorns professionsidentitet, organisationsidentitet och familjeidentitet. LÄS MER