Sökning: "EMH"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet EMH.

 1. 1. Fundamental Indexation Smart Beta Strategy on the Swedish Market- Enhancing risk-adjusted performance with Fundamental Indexation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tommy Saliba; Philip Thulin; [2021-06-30]
  Nyckelord :Smart Beta; Fundamental Indexation; CAPM; EMH; Value; Quality; Momentum; Low Volatility; Factor Investing;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Professionella svenska investerares värderingsmetoder för nordiska noterade medicinteknikbolag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kristian Erlandsson; Simon Larsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Professional Investors; Medtech; Valuation Methods; Investing; Portfolio Managers; Financial Analysis; Institutional Brokers; EMH; Decision Theory; Institutional Theory;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study Swedish professional investors and their valuation methods for listed nordic medical technology (medtech) companies. Theories such as the Effective Market Hypothesis (EMH), Institutional Theory and Decision Theory were used to put the valuation methods into a broader context. LÄS MER

 3. 3. Mikrostrukturen och Ex-dagseffekten : Påverkar mikrostrukturen den svenska börsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Salerud; Erik Pilbackes; [2021]
  Nyckelord :Ex-day effect; PDR; microstructure hypothesis; microstructure; EMH; market efficiency; Ex-dagseffekten; tick size; mikrostrukturhypotesen; mikrostruktur; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för en nations innovation,vilket i sin tur är fundamentalt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Därav blir förståelsen för hurkapitalmarknaden fungerar av största vikt. LÄS MER

 4. 4. Förstår alla förändringen? : En kvantitativ studie om hur införandet av IFRS 16 och ASC 842 har påverkat företagsvärderingen.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hampus Eriksson; Oskar Nordquist; [2021]
  Nyckelord :Aktiekurs; IFRS 16; ASC 842; EMH;

  Sammanfattning : Titel: Förstår alla förändringen? – En kvantitativ studie om hur införandet av IFRS 16 och ASC 842 har påverkat företagsvärderingen Författare: Oskar Nordquist och Hampus Eriksson Handledare: Torbjörn Tagesson Bakgrund: Implementeringen av nya redovisningsstandarder påverkar den finansiella informationen som investerade använder som beslutsunderlag på aktiemarknaden. Införandet av de nya leasingstandarderna IFRS 16 och ASC 842 påverkar bland annat nyckeltal som beskriver företagens räntabilitet och skuldsättning, vilket ofta används när man värderar bolag. LÄS MER

 5. 5. Uppvisar den svenska aktiemarknaden mean reversion? : En studie om Stockholmsbörsen, dess sektorer och olika marknadsförhållanden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oskar Fors Rosén; Stefan Liderfelt; [2021]
  Nyckelord :Den effektiva marknadshypotesen; mean reversion; fraktionell integrering; långsiktigt minne; random walk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine whether the returns on the Stockholm Stock Exchange and its different sectors is mean reverting during the period 2003–2019. In addition to the examination of the entire period, the study also examines the periods before, during and after the global financial crisis. LÄS MER