Sökning: "EMH"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet EMH.

 1. 1. Testing the weak form EMH - An empirical study of the Swedish stock market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joel Frank; Viktor Öhrström; [2019-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether the Swedish stock market shows signs of weak form efficiency between January 2012 and January 2019. Weekly data is gathered from the OMXSPI and from three indices of different capitalization segments, namely Large cap, Mid cap and Small cap. LÄS MER

 2. 2. Blockkedjeteknik och kryptovalutor –En explorativ studie av implementeringen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nermin Brkovic; Björn Hellqvist; [2019-03-15]
  Nyckelord :Blockchain; cryptocurrency; bitcoin; accounting; information asymmetry; transaction cost;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Blockkedjeteknik och kryptovalutor är ett relativt nytt begrepp. När detta tas in i organisationerna och deras redovisning på olika sätt så krävs det ny forskning och en fördjupad kunskap inom området, både för investerare och myndigheter. LÄS MER

 3. 3. VÄRDEINVESTERING PÅ EN HÅLLBAR MARKNAD : En analys av värde- & tillväxtaktier från stora hållbara företag i Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Gunnarsson; Linnea Berglund; [2019]
  Nyckelord :Effektiva Marknadshypotesen; EMH; ESG; Hållbarhet; Riskjusterad avkastning; Tillväxtaktier; Värdeaktier; Värdeinvestering;

  Sammanfattning : Lönsamheten hos olika typer av aktier har länge intresserat både investerare och företag. Detta intresse sträcker sig även till många akademiker och forskare, där en del kunnat påvisa att så kallade värdeaktier kan generera en högre avkastning jämfört med marknaden och tillväxtaktier. LÄS MER

 4. 4. Kalenderanomalier på Stockholmsbörsen : En studie på tre effekter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Olmårs; Jacob Jalkelius; [2019]
  Nyckelord :Kalenderanomalier; Effektiva marknadshypotesen; EMH; Högtidseffekten; Januarieffekten; Månadsskiftseffekten;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka om de tre kalenderanomalierna, högtidseffekten, januarieffekten och månadsskiftseffekten existerar på den svenska aktiemarknaden. Studien använder sig av data från SIXRX under perioden 1998–2017. LÄS MER

 5. 5. Januarieffekten ineffektivt, vinstmöjlighet eller skröna? : En empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Amad Habib; Emil Larsson; [2019]
  Nyckelord :Finans; Januarieffekten; Anomali;

  Sammanfattning : The digitization of the economy of the last 30 years have incited big social and economic changes, but also fundamentally changed the way the global stock trade is conducted. Now ordinary people have the ability to trade in stocks and try to beat the market. LÄS MER