Sökning: "EMI"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet EMI.

 1. 1. English in mathematics : Swedish EFL students’ and teachers’ experiences with learning and teaching mathematics in English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Heba Dhia Peter; [2020]
  Nyckelord :EFL; English; mathematics; upper secondary school; mathematical word problems; EMI;

  Sammanfattning : This study is intended to explore what difficulties students and teachers in international and IB programs in Sweden encounter when they learn and teach mathematics in English. Students enrolled in these programs tend to have English as a second or foreign language, and their being taught mathematics in a language that is not their native language might limit their understanding and the possibility to communicate and express themselves in the subject. LÄS MER

 2. 2. Elevhälsans medicinska insats : Grundskole-och gymnasieelevers självskattade nöjdhet med de tjänster som verksamheten erbjuder i en kommun i södra Sverige.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Magnusson; Johanna Ottosson; [2020]
  Nyckelord :Patient cetered care; PREM; Quantitiv method; School Nursing; Systematic Quality work; Kvantitativ metod; Personcentrerad vård; PREM; Skolsköterska; Systematiskt förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en del av elevhälsan som verkar för att elever ska uppnå utbildningsmålen. Inom EMI arbetar skolsköterskor vilka arbetar sjukdoms- och hälsoförebyggande. Ett systematiskt kvalitetsarbete genererar god vårdkvalitet. Det saknas forskning i hur EMI upplevs ur elevens perspektiv. LÄS MER

 3. 3. The Hell Harp of Hieronymus Bosch. The building of an experimental musical instrument, and a critical account of an experience of a community of musicians.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johannes Bergmark; [2019-10-08]
  Nyckelord :Experimental musical instruments; improvised music; Hieronymus Bosch; musical performance art; music sociology; surrealism;

  Sammanfattning : Link to video 9 is found in the pdf document.... LÄS MER

 4. 4. Study on the impact of CNT or graphene reinforced interlaminar region in composites

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Tobias Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Carbon fiber composite; electrical conductivity; electromagnetic interference shielding effectiveness; CNT; Buckypaper;

  Sammanfattning : The interlaminar region is a contributing factor to the limited electrical conductivity of carbon fiber/epoxy composites. Consisting of electrically insulating epoxy matrix between conductive layers of carbon fiber, the interlaminar region prevents electrical interaction between the carbon fiber layers and electrical conduction in the through thickness direction. LÄS MER

 5. 5. EM emissions test platform implementationfor satellite electric propulsion systems andelectronic subsystems

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Siiri Talvistu; [2019]
  Nyckelord :Electromagnetic compatibility; electromagnetic emissions; compliance; ion thruster;

  Sammanfattning : Modern gridded ion thrusters for CubeSats operate by generating high power and canpose challenging problems with Electromagnetic Interference (EMI). In order to verifycompatibility with neighbouring equipment, strict standards such as the militarystandard MIL-STD-461G, are required to be followed to achieve ElectromagneticCompatibility (EMC). LÄS MER