Sökning: "EMIR ISAKOVIC"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden EMIR ISAKOVIC.

 1. 1. Agile Project Portfolio Management Challenges

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OLIVER BACK; EMIR ISAKOVIC; [2018]
  Nyckelord :Project Portfolio Management; Agile; Product Development; Hantering av Projektportfölj; Agil; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Globalization allows companies to reach a larger customer base and to focus on niche markets, driving specialization. Conversely, it also lets customers choose from a wider array of options on any given market, which all together leads to increased competition. LÄS MER

 2. 2. Implementering avstreckkodssystem i detaljproducerandesmå-och-medelstora företag- En praktisk guide

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Oliver Back; Emir Isakovic; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningStreckkoder introducerades redan på 1970-talet och har sedan dess använts för att hantera ochlagra information i etiketter. Tack vare streckkodernas pålitlighet kan de än idag erbjudatillverkande företag en möjlighet att effektivisera sina produktionsprocesser, vilket blir alltviktigare då kunderna ställer allt högre krav på ledtider. LÄS MER