Sökning: "EMMA JANSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden EMMA JANSSON.

 1. 1. Undervisning : En studie om förskollärares uppfattningar kring undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Larsson; Emma Jansson; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; Undervisning; Kommunikation; Interaktioner; Medvetenhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar vad begreppet undervisning innebär samt hur de arbetar med undervisning i förskolans verksamhet. Undervisningsbegreppet förtydligas i nya läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 juli 2019. LÄS MER

 2. 2. Konturen av ett kors : Luthersk feministisk försoningsteologi och korsteologi i ljuset av radikalfeministisk kritik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Jansson; [2019]
  Nyckelord :atonement; salvation; reconciliation; feminist theology; Lutheran feminist theology; theology of the cross; feminist theology of the cross; Lutheran theology; Rita Nakashima Brock; Rebecca Ann Parker; Caryn D. Riswold; Deanna Thompson; Arnfríður Guðmundsdóttir;

  Sammanfattning : Traditional theories of atonement have been criticized from a feminist theological perspective for making the suffering and death of Jesus salvific, but there are also feminist theologians that propose a retrieval of the theology of the cross and atonement. The purpose in this thesis is to critically analyze three Lutheran feminists theologians interpretations of the theology of the cross and theology of atonement. LÄS MER

 3. 3. "En människa ute i livet" : Synen på äldres deltagande i aktiviteter bland verksamhetschef, personal och brukare på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Emma Jansson; Emina Telo; [2019]
  Nyckelord :activities; elder; well-being; nursing home; activity theory; HR perspective; new public management; aktiviteter; äldre; välbefinnande; särskilt boende; aktivitetsteori; HR-perspektiv; new public management;

  Sammanfattning : This qualitative study’s purpose was to investigate and compare the view towards activities for elders among the manager, employees and the elders at a nursing home. One manager, two employees and three elders participated in interviews. These interviews showed that the view towards activities among elders was generally positive. LÄS MER

 4. 4. Design with a purpose En fallstudie om hur Kenosis kan lansera sina produkter i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Jansson; Linnéa Olsson; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Jakobsson; Märtha Jansson; [2018]
  Nyckelord :Coping; quality of life; sexuality; urinary incontinence; women’s experience;

  Sammanfattning : Background: The definition of urinary incontinence is involuntary loss of urine that is objectively detectable and results in a social and hygienic inconvenience for the individual. There are different types and causes of urinary incontinence and the symptoms often occur more frequently with higher age. LÄS MER