Sökning: "EN A"

Visar resultat 6 - 10 av 149624 uppsatser innehållade orden EN A.

 1. 6. Ansvar för pedagogiskt ledarskap i förskolan? – En granskning av rektorers och förskolelärares samarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Caroline Brage; [2023-01-24]
  Nyckelord :Legitimitet; Institutionella normer och myter; Samarbete; Ledarskap på avstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur rektorer och förskolelärare förhåller sig till och samarbetar med varandra utifrån rollernas beskrivna ansvar i läroplanen att på olika sätt leda i utbildningen för barnen. Ett särskilt fokus för studien är hur rektorer och förskolelärare förhåller sig till och hanterar det avstånd som råder mellan dem utifrån att rektorerna ansvarar för flera förskolor. LÄS MER

 2. 7. Att förändra och förgöra. En undersökning om relationen mellan arkeologin och det samiska kulturarvet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovisa Snygg; [2023-01-24]
  Nyckelord :Cultural heritage; Colonialism; Postcolonialism; Sámi; Sápmi; Arkeologi; museologi; Samiskt kulturarv;

  Sammanfattning : To change and dismantle: the relationship between archaeology and Sámi culture. This paper will discuss the power archaeology holds over the history written about a cultural heritage. The purpose of the essay is to highlight the subordinate role of Sámi culture in Swedish society. LÄS MER

 3. 8. KONSTENS STARKA VERKAN En studie av Freuds idéer om den estetiska erfarenheten i ”Michelangelos Mose”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Nyberg; [2023-01-24]
  Nyckelord :Freud; Psychoanalysis; Aesthetics; Aesthetic experience; The Moses of Michelangelo; Turn of the Century; Vienna; Psykoanalys; Estetisk erfarenhet; Michelangelos Mose; Sekelskiftet; Wien; Estetik;

  Sammanfattning : This thesis analyses Freud’s thoughts on the aesthetic experience through a close reading of his essay “The Moses of Michelangelo” (1914), an overview of his other works about art and literature as well as his historical and discursive context. The historical context is the turn of the century Vienna and Freud’s bi-ography, the discursive context contains Freud’s references to art historians and the contemporary art theories. LÄS MER

 4. 9. Hybrida Ängelholm – En studie om Agila policys i offentlig sektor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Albert Sundelius; [2023-01-24]
  Nyckelord :Agila policys; New public management; Digital Era Governance; Problembeskrivning;

  Sammanfattning : Syfte : Studiens syfte är att undersöka Agila policys problembeskrivning, genom fallet Agila Ängelholm. Studien syftar även till att undersöka hur problembeskrivning det Agilas kan förstås i förhållande till New public management Digital Era Governance respekt Teori : ive problembeskrivningar . LÄS MER

 5. 10. ”Nu står jag här, mitt i bilden” En intermedial analys av Bea Uusmas Expeditionen: Min kärlekshistoria

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Andie Ekström; [2023-01-24]
  Nyckelord :bilderböcker; litteratur och fotografi; polarexpeditioner; Bea Uusma;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine Bea Uusma’s book The Expedition: A Love Story through an intermedial lens. The book tells the story of the failed Andrée North Pole expedition of 1897. It also focuses on the author’s own obsession with the expedition and her quest to explain the deaths of the crew members. LÄS MER