Sökning: "ENES INAN"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ENES INAN.

  1. 1. Motivation and Knowledge Work

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Fulya Genckaya; Enes Inan; Ceren Arigil; [2008]
    Nyckelord :Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Master Thesis in Managing People, Knowledge and Change (BUSM18).... LÄS MER