Sökning: "EOD"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet EOD.

 1. 1. Spatial wireless connectivity prediction for mobile robots

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Mengchan Li; [2016]
  Nyckelord :RSS prediction; mobile robots; RSS gradient; wireless prediction;

  Sammanfattning : Mobile robots, either autonomous or tele-operated have the potential of assisting humans in various situations such as during natural disasters, Urban Search and Rescue (USAR) efforts, and in Explosive Ordinance Disposal (EOD). These robots need steady wireless connectivity with their base station for control and communication. LÄS MER

 2. 2. Experimentellt vidareutvecklad modell för dimensionering av skadebegränsandeåtgärder mot RSV-penetration vid ammunitionsröjning

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Johnsson; [2014]
  Nyckelord :shaped charge; explosive ordnance disposal; protective measures; penetration depth; sandbags; gravel; sand; riktad sprängverkan; ammunitionsröjning; skadebegränsande åtgärder; penetrationsdjup; sandsäckar; sand; grus;

  Sammanfattning : Vid röjning av RSV-ammunition saknas idag adekvat beslutstöd för att dimensionera skadebegränsande åtgärder mot jetstrålens verkan. I uppsatsen vidareutvecklas en beräkningsmodell som författaren tidigare föreslagit. Syftet är att skapa ett verktyg som kan införas i ammunitionsröjningsverksamheten. LÄS MER

 3. 3. Från havets bönders bad-djävlar till marinens EOD : en fallstudie i svensk försvarstransformation

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Markus Abrahamsson; [2014]
  Nyckelord :Försvarstransformation; Strategisk timeout; Marinen; Röjdyk; EOD; SWEDEC; Allison.;

  Sammanfattning : I avsaknad av ett existentiellt hot påbörjades efter kalla krigets slut en transformation av de europeiska försvarsmakterna. Den europeiska integrationen skulle öka staternas säkerhet varpå försvarbudgetarna sakta krympte samtidigt som EU:s fria rörligheter även förenklade rörligheten av skadliga och oönskade element. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en teoretisk elektrokemisk apparatur för vattentransport i hjärnvävnad

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Johan Ahlberg; Jie Yu Wang; [2013]
  Nyckelord :electroosmosis; flow; relationship; electro-osmotic dewatering; brain edema; brain damage; brain surgery; elektroosmosis; flöde; elektroosmotisk avvattning; hjärnödem; hjärnskador; hjärna; operation;

  Sammanfattning : Varje år i Sverige sker ca 24 000 skallskador på grund av yttre trauma och 30 000 strokeskador. Ett betydande antal får sekundära skador på grund av den ökade vattenhalten kring den skadade hjärnvävnaden. Föreslagen metod är att inducera vattenflöde från skadad till frisk vävnad baserat på teorin om elektroosmotiskt flöde. LÄS MER

 5. 5. Räcker metoderna till? : En fallstudie om ammunitionsröjning i marin miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Försvarshögskolan

  Författare :Emil Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Ammuntionsröjning; EOD; Piratattacker;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven inom ramen för ämnet Krigsvetenskap under författarens  studier på yrkesofficersprogrammet 2009 -2012 till nautisk officer. I studien beskrivs risker och metoder i samband med att ammunition omhändertas. LÄS MER