Sökning: "EON"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet EON.

 1. 1. Uppföljning av utökade skötselåtgärder i kraftledningsgator : Med fokus på kraftledningsgatorna i området kring Fågelfors

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Johanna Hermansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige har mängden betesmark och slåtterängar minskat drastiskt om man ser tillbaka historiskt. Detta har lett till att den biologiska mångfalden har minskat, vilket gör att nya tidigare förbisedda marker blir intressanta i bevarandet av den biologiska mångfalden. LÄS MER

 2. 2. Augmented Reality och krisberedskapsövningar – något för räddningstjänsterna i Värmland? : Utvärdering av diskussioner kring ett videobaserat demonstrationsmaterial

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Robin Hansson; [2018]
  Nyckelord :Krisberedskap; Augmented Reality; Övningar; Virtuell Träning; Räddningstjänsten;

  Sammanfattning : Krisberedskapsövningar är övningar i att samverka. Personer i olika organisationer eller i olika delar av en organisation behöver speciellt arrangerade workshops för att få möjlighet att träna förmågan till samverkan. LÄS MER

 3. 3. Mini grids och mekanisk energilagring: En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Linnea Tjernlund; Josefin Westman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lokala elnät, eller mini grids, är småskaliga energisystem vars utbredning snabbt ökar globalt. Mini grids som drivs på grön el medför fördelar ur ett hållbart perspektiv och spelar dessutom en avgörande roll i elektrifieringen av utvecklingsländer. LÄS MER

 4. 4. Reducing Greenhouse Gas Emissions Through the Use of Free Shops : A Case Study of Two Free Shops in Gothenburg

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Iza Nord; [2018]
  Nyckelord :carbon dioxide equivalents; CO2e; CO2eq; reuse; waste management; LCA; Life Cycle Assessment; LCI; Life Cycle; Inventory Study; life cycle; production; consumer; waste; Free Shops; Free Shop Majorna; Free Shop Högsbo; avfall; avfallsstatistik; Gratisbutik;

  Sammanfattning : Products, throughout their life cycle from production to waste management, create emissions of greenhouse gases (GHG). This leads to environmental impacts on the climate (Swedish Environmental Protection Agency, 2016). LÄS MER

 5. 5. Vänner, fantasi, tärningar, penna och papper - Den pedagogiska utvecklingen i två svenska rollspelsseerier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Hans Müchler; [2017]
  Nyckelord :Rollspel; pedagogik; spel; hobby; Social Sciences;

  Sammanfattning : Detta arbete är en hermeneutisk undersökning av sex olika svenska rollspel från fyra årtionden för att upptäcka eventuella trender och utvecklingar i hur dessa introducerar nya spelare till konceptet rollspel. Spelen är tre utgåvor av rollspelet Mutant, rollspelet Neotech och två utgåvor av rollspelet Eon. LÄS MER