Sökning: "EPÅL-projektet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet EPÅL-projektet.

  1. 1. Tidig engelskundervisning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Marie Karlström; Veronika Pettersson; [2002]
    Nyckelord :Languages and linguistics; Tidig; engelskundervisning; EPÅL-projektet; undervisning; Språkvetenskap;

    Sammanfattning : Syftet med vårt arbete var att ta reda på vilka för- respektive nackdelar en tidig engelskundervisning för med sig. Vi utgick från undersökningar som gjorts inom detta område. Vi ville också undersöka vad lärarna tyckte om tidig engelskundervisning. LÄS MER