Sökning: "EPA"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet EPA.

 1. 1. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 2. 2. Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Tapper; Erica Lilja Eriksson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Hypertriglyceridemi; omega-3-supplementering; triglyceridnivåer; barn; ungdomar; Hypertriglyceridemia; omega-3 supplementation; triglyceride levels; children; adolescents;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn ochungdomar med hypertriglyceridemi?Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja ErikssonHandledare: Therese KarlssonExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26BakgrundHjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER

 3. 3. Laddat för elektrifiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Svensson; Isak Öhrlund; [2020-07-02]
  Nyckelord :Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram; Klimatklivet; subventioner; nätverkseffekter; publika laddstationer; elektrifiering av fordonsflottan; klimatnytta;

  Sammanfattning : Sweden is facing the challenge of reducing greenhouse gas emissions from the transport sector and uses the electrification of the vehicle fleet as the main strategy. Since greenhouse gas emissions are a result of market failure, interventions from third parties, such as the state, are necessitated for the market to remedy the problem. LÄS MER

 4. 4. Språkets roll i problemlösning : Hur lärare i årskurserna ett till tre arbetar med elever som har svenska som andraspråk i problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Sundkvist; Melina Friberg; [2020]
  Nyckelord :Mathematics; problem solving; Swedish as a second language; Primary school; Elementary school; Matematik; Problemlösning; Andraspråkselever; Skolans tidigare år;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilka svårigheter som kan finnas för lärare i undervisningen av andraspråkselever med fokus på problemlösning. Vilka strategier som lärare använder för att överkomma svårigheterna och vilka stöd som lärare behöver för att kunna överkomma svårigheterna. LÄS MER

 5. 5. "Det jag gör för en, gör jag för alla" : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare beskriver språkutvecklande arbetssätt för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling inom ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Waerland; [2020]
  Nyckelord :Language development; multilingualism; language development work methods; inclusion; Språkutveckling; flerspråkighet; språkutvecklande arbetssätt; inkludering;

  Sammanfattning : Sverige är sedan decennier tillbaka ett flerspråkigt land och flerspråkighet är en naturlig del av dagens samhälle. Minst en femtedel av alla elever i skolan har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER