Sökning: "EPC framework."

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden EPC framework..

 1. 1. Creation of a Co-Innovation framework for a Software as a Service-Provider and its Customers using a Case-study approach

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Gundula Sopper; [2023]
  Nyckelord :Co-Innovation; Software as a Service; Process model; IT-Development; Framework;

  Sammanfattning : Innovation is an integral part of every product development and therefore also important for ”Software as a Service” (SaaS) companies. However, as these companies do not develop for one customer in particular, it may be difficult to understand what features are to be developed in the future. Co-Innovation can be a solution. LÄS MER

 2. 2. 'Sins of the Past' - Protection of Fundamental Rights in Individual Sanctions in the Historical, Institutional, and Judicial CFSP Context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :André Blomquist; [2023]
  Nyckelord :EU law; legal history; law; CFSP; Common Foreign and Security Policy; Fundamental Rights; Human Rights; EPC; EU Foreign Policy; Sanctions; Individual Restrictive Measures; Individual Sanctions; CLaw-back rule; Carve-out rule; jurisdiction in CFSP; Competence of the Union CFSP; CFSP History; EU autonomous sanctions; Article 275 TFEU; Article 215 TFEU; European Political Cooperation; Opinion 2 13; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since 24 February 2022, the European Union has faced a conventional war on its doorstep and an increase in geopolitical tension with the East. This has required the Council to act quickly and forcefully within its competence in the area of Common Foreign and Security Policy. LÄS MER

 3. 3. Sustainability reporting standardization: an incentive or a ceiling effect? : A qualitative case study of an oil and gas EPC based on GRI Sector Standards and their prospective implication for Sustainability reporting and Sustainability Performance

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Wajiha Alvi; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Global Reporting Initiative; GRI; GRI sector program; GRI oil and gas standard; Ceiling effect; Legitimacy; Isomorphism; Decoupling;

  Sammanfattning : The field of sustainability accounting and reporting has developed immensely during the past couple of decades. Various reporting guidelines, recommendations, and standards had hit the market recently. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Gren; [2020]
  Nyckelord :Energy performance certificate; EPC; Energy efficiency; Building stock; Energideklarationer; Dataanalys; Energieffektivisering; Byggnadsbeståndet; Norrbottens län;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. LÄS MER

 5. 5. Energy Performance Contracting in Swedish scenario: a case study with Morastrand AB

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Fabiana Frota de Albuquerque Landi; [2018]
  Nyckelord :Energy performance contracting; EPC; energy efficiency; energy efficiency business models; public housing renovation in Sweden; lifecycle cost analysis; energy service companies; Million homes Programme; EPC framework.;

  Sammanfattning : Renovation of the existing buildings in Sweden represents a great potential to achieve the energy efficiency and carbon emission targets set by the European Union and the Swedish government. The Energy Performance Contracting (EPC) is regarded as an efficient way to manage and to outsource the risks of energy efficiency (EE) measures. LÄS MER