Sökning: "EPD"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet EPD.

 1. 1. Klimatpåverkan av stabilitetshöjande åtgärder för kajkonstruktioner

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Elin Hafstad; Gerd Waldheim; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bostäder och infrastruktur utvecklas alltmer längs strandlinjerna i Stockholmsregionen. Detta har ökat användningen av befintliga kajer och visatpå behovet av renovering av äldre kajkonstruktioner. Vid bedömning av kajens tillstånd kan totalstabiliteten vara ett problem. LÄS MER

 2. 2. Development of a Product Circularity Indicator Suitable for the EPD-scheme of Construction Products : A Review of Product Circularity Indicators and their Potential Applicability in EPDs for the Construction Sector

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Hallberg; [2023]
  Nyckelord :Circular Economy; Product Circularity; Indicator; EPD; Construction Products; Green Buildings; Cirkulär Ekonomi; Produktcirkuläritet; Indikator; EPD; Byggprodukter; Hållbara Byggnader;

  Sammanfattning : A change in resource consumption patterns is crucial to avoid climate change, reduce greenhouse gas (GHG) emissions and to increase climate resilience and consequently, the idea of a circular economy (CE) has gained widespread attention. The resource intense building and construction sector has become subject to both internal and external pressure to become more circular. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av sommaterials miljöpåverkan : Utformande av parameterblad för analys i tidigt skede

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Sofia Axi; Emilia Ostojic; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With an increased demand for sustainability in the building sector and to continuously worktowards the current climate goals, there has been a rise in incentives to build moreenvironmentally friendly. By implementing building materials with less environmental impact,one can actively contribute towards achieving these goals. LÄS MER

 4. 4. A Comparative Lifecycle Impact Analysis: Assessing Global Warming Potential of Newly Manufactured and Reused Bricks for Building Construction in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

  Författare :Set Nyi Aung; Srikanth Panda; [2023]
  Nyckelord :Newly manufactured Bricks; Reused Bricks; Lifecycle Impact Assessment; GaBi ts; openLCA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of the study is to compare the environmental performance in terms of Global Warming Potential (GWP), for reused bricks and newly manufactured bricks used in Swedish Construction Industry. The objective of the study was to compile and conduct Life Cycle Assessment (LCA), in terms of GWP, of newly manufactured and reused clay façade bricks used in Sweden. LÄS MER

 5. 5. JÄMFÖRELSE AV KLIMATPÅVERKANFÖR GLASULL OCH POLYURETAN : MPARISON OF CLIMATE IMPACT FOR GLASS WOOL AND POYURETHANE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Kaleb Abraham; Andreas Lust; [2023]
  Nyckelord :: Climate impact; Climate declaration; LCA; EPD; GWP; CO2e; glass wool; polyurethane; Klimatpåverkan; Klimatdeklaration; LCA; EPD; GWP; CO2e; glasull; polyuretan;

  Sammanfattning : This study examines the climate impact of the thermal insulation materials, glass wool and polyurethane. Two wall constructions with a size of one square meter are used in the study to compare their carbon footprints and determine which material has the lowest environmental impact. For the walls to be comparable, they need to have the same U-value. LÄS MER