Sökning: "EPP-metoden"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet EPP-metoden.

 1. 1. Social utveckling för elever med autism. Lärares tolkningar och arbete utifrån det sociala uppdraget i Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jens Jörnborn; [2023-11-09]
  Nyckelord :värdegrund; värden; normer; social utveckling; autism; lärare; EPP-metoden; fenomenologi; kunskapssociologi;

  Sammanfattning : Syfte: Elever ska utvecklas både kunskapsmässigt och socialt i skolan. Elevers sociala utveckling beskrivs främst i de två första kapitlen i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [LGR22]. En del av formuleringarna som går att finna där kan upplevas utgöra en svårighet inom autism. LÄS MER

 2. 2. Vad ska vägleda dig i en 3D-labyrint? : En kvalitativ studie av spår, ljud och markeringar som vägledningshjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Riday Ahammed; Yannick Osheko; [2022]
  Nyckelord :Wayfinding aids; Breadcrumb trails; Sounds; Markers; Spatial memory; Vägledningshjälpmedel; Spår; Ljud; Markeringar; Spatialt minne;

  Sammanfattning : Det finns olika variationer av vägledningshjälpmedel som hjälper spelaren att navigera sig i en 3D-omgivning. I denna kvalitativa studie kommer det undersökas hur spår, ljud och markeringar som vägledningshjälpmedel kan stödja en spelare i en 3D-labyrint. LÄS MER

 3. 3. Essensen av ett modernt samhällsfenomen : En fenomenologisk studie om coworking

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Edlund; Anna Forsgren Stistrup; [2022]
  Nyckelord :Coworking; Phenomenology; Empirical Psychological Phenomenological method; EPP-method and Social constructivism.;

  Sammanfattning : Coworking is a shared office environment for independent workers, they offer extra service in contrast to what ordinary office-hotels normally do. The purpose of this study was to investigate and describe what the essence of the phenomenon of coworking is, i.e. what characteristics make coworking perceived as coworking. LÄS MER

 4. 4. Den osynliga vikarien : En kvalitativ enkätstudie om hur vikarier upplever bemötandet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Ennen; Maria Mickelsson; [2021]
  Nyckelord :bemötande; fenomenologi; förutsättningar; förskola; vikarie;

  Sammanfattning : Vår kvalitativa enkätstudie behandlar frågan kring hur vikarier upplever bemötandet iförskolan samt vilka förutsättningar de anser sig ha för att trivas och kunna utföra sittarbete. Förskoleverksamheten är beroende av de vikarier som finns i organisationen,och enligt forskning är vikariers arbetsmiljö sämre än övriga anställdas. LÄS MER

 5. 5. Den selektivt laglydiga medborgaren : Motiven till att bryta mot lagen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Susanne Pantzare; Robin Svanbom; [2018]
  Nyckelord :adulthood 18 years and older ; crime; motive; self-determination theory; norms;

  Sammanfattning : I samhället finns lagar och normer som är till för att reglera och styra människors beteende. Ibland står lagar i vägen för individens självbestämmande och egna värderingar. Syftet med undersökningen var att undersöka motiven till att medborgare av det svenska samhället bryter mot lagar och typen av brott som begås. LÄS MER