Sökning: "EPR-effect"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet EPR-effect.

 1. 1. Dendritiska nanogeler som platform för läkemedelsleverans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :GÜNES UYSAL; [2019]
  Nyckelord :hyperbranched polymers; anticancer treatment; dendritic nanogels; EPR-effect; hydrophobic drugs; nano partiklar; anti-cancer behandling; hyperförgrenade linjär-dendritiska hybrider EPR effekten; dendritiska nano geler; funktionalisering; hydrodynamisk volym;

  Sammanfattning : Utveckling av polymer baserade läkemedelsbärare i nanostorlek har blivit allt viktigare för att effektivisera behandling och diagnosering av olika sjukdomar, speciellt cancer. Flera läkemedel som används i kemoterapi har bristfälliga egenskaper som låg löslighet i vatten, oönskad nedbrytbara till dess inaktiva form, och distribution i stora volymer till oönskade organ p. LÄS MER

 2. 2. Development of a method for bioanalysis of a nanomaterial in biological matrices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Gema Fernández; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Molecular imaging techniques have become an essential tool for cancer diagnosis. They have the potential to detect cancer at early stages and thus, they can change the outcome of the disease and patient prognosis. LÄS MER