Sökning: "EPS"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet EPS.

 1. 1. The influence of EPS and DPS on share price movements in Nordic tenbaggers

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jakob Häger; Oscar Karlsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Firm performance; Asset pricing; Earnings per share; Dividend per share; Share price; Stocks; Nordics; Tenbaggers;

  Sammanfattning : This study investigates the influence of earnings per share (EPS) and dividend per share(DPS) on the share price movements of tenbaggers in the Nordic region. The term tenbagger was first coined by the famous investor Peter Lynch and it refers to shares that have generated a return of over 900 percent. LÄS MER

 2. 2. Multikriterieanalys av lättfyllnadsmaterial i väg : En fallstudie av Stadsgårdsleden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eira Östlin; [2021]
  Nyckelord :skumglas; cellplast; lättklinker; klimatpåverkan; vägbyggnad;

  Sammanfattning : Bygg-och fastighetssektorn står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan. Av de material som används inom bygg-och anläggningssektorn utvinns en stor del från ändliga naturresurser, till exempel olja och berg. LÄS MER

 3. 3. Analytikers prognosprecision och redovisningsprinciper

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Hannes Hedberg; Samuel Andersson; [2021]
  Nyckelord :Fair value; Historical cost; Analyst forecast; Investment property;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate analyst forecast accuracy depending on accounting principles, by contrasting analyst estimates on investment property firms in Sweden (following IFRS and thereby applying fair value) and in the US (following US GAAP and thereby applying historical cost). We analyze three key metrics, NAV, EPS and EBITDA. LÄS MER

 4. 4. Customers & Innovation as Share Price Determinants of The Cloud's New Cornerstone

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Carl Oscar Milebratt; Oscar Holmbergh; [2021]
  Nyckelord :Software-as-a-Service; Subscription-based enterprises; Earnings per share; Research and development; Customer Acquisition Cost;

  Sammanfattning : This paper examines the effect of revenue, customer acquisition cost, research and development expenses, and earnings per share on the share price movements of SaaS companies listed on the New York Stock Exchange or Nasdaq. Additionally, the report explores if the metrics explanatory power varies between large SaaS companies (market capitalization > 10 billion USD) and mid- and small-cap companies (market capitalization < 10 billion USD). LÄS MER

 5. 5. Utdelningspolicyns relevans kopplat till aktieprisvolatilitet : En kvantitativ studie av sambandet mellan utdelningspolicy och aktieprisvolatilitet på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Martin Holmberg; Oskar Lindman; [2021]
  Nyckelord :Aktieprisvolatilitet; utdelning; utdelningsgrad; kontrollvariabler; företagsstorlek vinstvolatilitet; långsiktiga skulder; tillväxt; vinst per aktie.;

  Sammanfattning : I studien analyseras sambandet mellan aktieprisvolatilitet (SPV) och utdelningspolicy (utdelning och utdelningsgrad) för svenska företag som är noterade på Stockholmsbörsens Large Cap lista. Urvalet består av 58 företag under tidsperioden 2015-2019. Multipel regressionsanalys har tillämpats på paneldata. LÄS MER