Sökning: "ER nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden ER nurse.

 1. 1. Clinical Frailty Scale på akutmottagningen : Faktorer som påverkar sjuksköterskors användning – en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jesper Lagerlöf Ljung; Benjamin Bekele; [2021]
  Nyckelord :barriers; CFS; Clinical Frailty Scale; emergency department; emergency nurse; ER nurse; facilitators; frailty; frail older adults; guideline; screening tool; akutmottagning; akutsjuksköterska; CFS; Clinical Frailty Scale; främjande faktorer; hindrande faktorer; rutin; screeningverktyg; sköra äldre; skörhet;

  Sammanfattning : Background: By the year 2030 the prognosis is that one fourth of the Swedish population will be 65 years or older. An age group that today stands for 40 percent of all the daily visits in the Swedish emergency departments. Nearly half of them are 80 years or older. LÄS MER

 2. 2. Sykepleierstudenters opplevelse av miljøets betydning for læring, ved praksis i intensivavdelingen-En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Line Solbakken Lorentzen; Reidar Hammer; [2021]
  Nyckelord :Environment; intensive care; student nurse; learning; clinicals; miljø; intensivsykepleie; sykepleierstudent; læring; praksis;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Mangelen på intensivsykepleiere kan påstås å være allment kjent i helsevesenet. Kravet om kompetanse er stigende, som igjen stiller høyere krav til utdanningsstedene. LÄS MER

 3. 3. Effekter av fysisk aktivitet vid primär depression hos vuxna : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sanna Bendrik; Mari Falck; [2021]
  Nyckelord :Depression; Effect s ; Exercise; Physical Activity; Treatment Outcomes; Behandlingsresultat; Depression; Effekt er ; Fysisk aktivitet; Träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med psykisk ohälsa, och däribland depression, är ett ökande folkhälsoproblem som vanligtvis behandlas med antidepressiva läkemedel och olika former av terapi inom primärvården. Fysisk aktivitet kan erbjudas som behandling vid depression och distriktssköterskan behöver kunskap om fysisk aktivitet och dess användning som sjukdomsprevention och behandling. LÄS MER

 4. 4. Effekter av olika träningsformer när hjärtat sviktar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ghedi Aden; Patrik Vendelius; [2020]
  Nyckelord :Different forms of training; heart failure; nursing; physical function; walking as training; Fysisk funktion; hjärtsvikt; olika träningsformer; omvårdnad; promenader som träning;

  Sammanfattning : Bakgrund:       Hjärtsvikt är idag en folkhälsosjukdom som försämrar personens fysiska funktionsförmåga vilket ofta leder till fysisk inaktivitet. Hos drabbade finns en rädsla för att utföra fysisk aktivitet på grund av oro över att för­värra eller utlösa symtomen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för hantering av PVK - följer de nationella riktlinjerna för hantering av PVK den aktuella forskningen? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :My Lundin; Emma Ramfelt; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskan; nationella riktlinjer; perifer venkateter; komplikationer;

  Sammanfattning : Introduktion: Perifer venkateter (PVK) är en av de vanligaste medicintekniska produkterna som används inom sjukvården. Cirka fem miljoner PVK:er förbrukas årligen i Sverige. Komplikationer kan uppstå vid användande av PVK vilket medför lidande för patienten och ökar kostnaderna för hälso- och sjukvården. LÄS MER