Sökning: "ERIK WIDE"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden ERIK WIDE.

 1. 1. Matematiklärares användning av lärplattformar vid bedömning : En undersökning av gymnasielärares arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Andreas Bölin; Erik Tingsborg; [2019]
  Nyckelord :digital learning platforms; Learning Management System; Student Information System; assessment; teacher’s perspective; digitalization; lärplattform; Learning Management System; Student Information System; bedömning; lärarperspektiv; digitalisering;

  Sammanfattning : Svenska skolan digitaliseras och fler skolor använder digitala lärplattformar för att hantera allt ifrån administrativa sysslor till kommunikation kring specifika uppgifter mellan lärare och elev. Dessa lärplattformar följer inga statliga direktiv eller kravspecifikationer, utan utformning styrs av skolledningens uttryckta behov. LÄS MER

 2. 2. ”Timing - Vad är det och hur blir jag bra på det?" - En intervjustudie om begreppet timing i afroamerikanska musikstilar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Erik Stenlund; [2019]
  Nyckelord :Afroamerikansk musik; Musikalisk timing; Musikpedagogik; Sväng; Musikalisk utveckling; Afro-American music; Musical timing; Timing; Time; Groove; Utbildningsvetenskap; Educational Science; Music Education; Performing arts; Social Sciences; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Timing är ett begrepp som är vanligt förekommande och högt värdesatt inom den afroamerikanska musiken. Trots det tycks det inte finnas en klar gemensam uppfattning kring vad begreppet egentligen innebär och i jämförelse med andra musikaliska element tycks även undervisningsmetodik i ämnet vara eftersatt. LÄS MER

 3. 3. Mechanical and Thermal Characterisation of Polymer Films Exposed to Filling Products

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Erik Vu; [2019]
  Nyckelord :polymer technology; polymerteknologi; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Knowledge on how polymeric materials changes or is affected when exposed to products is of interest and importance for many commercial applications. Understanding the product interaction on packaging materials is the key to preventing errors and increasing the quality of products. LÄS MER

 4. 4. Realia i textböcker : En undersökning av realia i textböcker i spanska för årskurs 7–9

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Erik Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :realia; geography; history; music; textbooks; Spanish; education; text analysis; teaching materials; junior high school; realia; geografi; historia; musik; textböcker; spanska; undervisning; textanalys; läromedel; högstadiet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out to what extent and what frequency realia is highlighted in Spanish textbooks for year 7–9. As realia is a wide concept this study has focused on geography, history and music. LÄS MER

 5. 5. Blockchain v. Personal Data — A Rising Conflict Between Technology and the Law?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Källman; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Legal Tech; Legal Informatics; IT; IT law; EU; EU Law; Smart Contracts; Hash; Hash Functions; GDPR; General Data Protection Regulation; Personal Data; Right to Erasure; Right to be Forgotten; Art 17; Article 17; Storage Limitation Principle; Blockchain and the GDPR; Blockkedja; Blockkedjor; Dataskyddsförordningen; rättsinformatik; IT-rätt; personuppgift; rätten att bli glömd; rätten att bli raderad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the blockchain technology from a General Data Protection Regulation (GDPR) point of view. The focus area is the protection of personal data in blockchains. Blockchain can be summarized as a shared, decentralized ledger where data can only be added, not removed. LÄS MER