Sökning: "ERM"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet ERM.

 1. 1. The Influence of ERM on Strategizing - A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robert Hänninen; Christina Tsipoulakou; [2019-08-09]
  Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Strategy; Strategizing; Accountants; Management Accounting;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Enterprise Risk Management Använder sig stora industriföretag i Gnosjöregionen av hållbarhetsfokuserad riskhantering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Svensson; Malin Sjölin; [2019-06-20]
  Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Riskhantering; Risk Management; ESG; Affärsetik; Gnosjöregionen; Hållbarhet; Hållbarhetsfokuserad Riskhantering; TRM; Sustainability and Risk Management; Sustainability and Enterprise Risk Management;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka riskhantering i stora industriföretag i Gnosjöregionen, huruvida företagen använder sig av ramverket Enterprise Risk Management (ERM) samt om de integrerar hållbarhetsaspekter i sin riskhantering. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ intervjustudie där vi med hjälp av intervjuer samlat in data kring de utvalda företagens riskhantering med fokus på hållbarhetsaspekter. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och utmaningar med mykorrhiza i produktion av amerikanska tranbär

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sally Kanger; [2018]
  Nyckelord :ericoid mykorrhiza; amerikanska tranbär; Vaccinium macrocarpon; näringsupptag; resistens mot sjukdomar; resistens mot metallföroreningar;

  Sammanfattning : Amerikanska tranbär (Vaccinium macrocarpon) är ett vanlig kommersiellt bär som har potential att odlas i större omfång i Sverige. Dess rötter bildar frekvent symbios med speciella svampar i jorden, en symbios som kallas ericoid mykorrhiza (ErM). LÄS MER

 4. 4. Migrating from integrated library systems to library services platforms : An exploratory qualitative study for the implications on academic libraries’ workflows

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Efstratios Grammenis; Antonios Mourikis; [2018]
  Nyckelord :Migration; Migrating; Integrated library systems; library services platforms; academic libraries; workflows; implications; exploratory qualitative study; exploratory; qualitative; qualitative research; librarian; Next Generation Integrated Library Systems; Workflow; Greece; Library Management System; Library Information System; Integrated Library System as a Service; ILSaS; Hellenic Academic Library Link; HEALLink; Hermeneutics; Hermeneutic Cycle; Transition; Digital capability; Research design; Observation; Electronic Resources Librarian; Acquisitions; Cataloguing; Circulation; Interlibrary loan; Electronic Resources Management; ERM; transition; Ενοποιημένα βιβλιοθηκονομικά συστήματα; βιβλιοθηκονομικά συστήματα; Βιβλιοθηκονομικά συστήματα νέας γενιάς; ροές εργασίας; βιβλιοθηκονόμος; Ενιαίο Ολοκληρωμένο Σύστημα Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσία; Ενιαίο Ολοκληρωμένο Σύστημα Βιβλιοθήκης; Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες; Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες; Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης; ΟΠΣΒ; Μετάπτωση; Μετάβαση; Ηλεκτρονικές πηγές; Διαχείριση ηλεκτρονικών πηγών;

  Sammanfattning : The present master thesis is an exploratory qualitative study in academic libraries regarding the transition from the integrated library systems to the next generation integrated library systems or library services platforms and the potential implications in their internal workflows. Nowadays, libraries all over the world are facing up with a number of challenges in terms of acquiring, describing and making available to the public all the resources, both printed and electronic, they manage. LÄS MER

 5. 5. Strategisk riskhantering inom möbelbranschen : En intervjustudie om riskhantering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Branka Kozul; [2018]
  Nyckelord :furniture industry; office furniture; risk; risk management; möbelindustri; kontorsmöbler; risk; riskhantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalisering och utveckling samt allt större konkurrens har ökat risker för många företag. Detta, tillsammans med de tidigare uppkomna finansiella kriserna i världen har gjort att vikten av riskhantering har ökat. LÄS MER