Sökning: "ERM"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet ERM.

 1. 1. Scoping the field of Enterprise Risk Management - and implementing it at Kraftringen AB

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Karl-Oskar Davidsson; Lennart Falkman; [2021]
  Nyckelord :Enterprise risk management; ERM; holistic; communication; decision making; resilience; robustness; black swan; implementation; uncertainties; background knowledge; protective values; limitations; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enterprise Risk Management is implemented in various sectors and context. What is really know about ERM and how has the concept progressed parallel to risk research in general? This master thesis investigates some general aspects of ERM and what specific aspects of risk management research is present in current scientific literature. LÄS MER

 2. 2. Enterprise Risk Management Implementation and Default Risk: Evidence of Bank Industry in China and Nordic Countries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jiabao Yan; Junyu Wang; [2020]
  Nyckelord :Enterprise Risk Management; chief risk officer; bank performance; text-based method; LASSO; Business and Economics;

  Sammanfattning : With the development of the global economy in the 21st century, enterprise risk management (ERM) has been more impactfully implemented by firms. Academics have studied the relationship between ERM and firms’ performance, yet few studies have covered the relationship between ERM and default risk, let alone the comparison study between banks in China and banks in Nordic countries, the two important markets in Asia and Europe. LÄS MER

 3. 3. The Influence of ERM on Strategizing - A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robert Hänninen; Christina Tsipoulakou; [2019-08-09]
  Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Strategy; Strategizing; Accountants; Management Accounting;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. Enterprise Risk Management Använder sig stora industriföretag i Gnosjöregionen av hållbarhetsfokuserad riskhantering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Svensson; Malin Sjölin; [2019-06-20]
  Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Riskhantering; Risk Management; ESG; Affärsetik; Gnosjöregionen; Hållbarhet; Hållbarhetsfokuserad Riskhantering; TRM; Sustainability and Risk Management; Sustainability and Enterprise Risk Management;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka riskhantering i stora industriföretag i Gnosjöregionen, huruvida företagen använder sig av ramverket Enterprise Risk Management (ERM) samt om de integrerar hållbarhetsaspekter i sin riskhantering. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ intervjustudie där vi med hjälp av intervjuer samlat in data kring de utvalda företagens riskhantering med fokus på hållbarhetsaspekter. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och utmaningar med mykorrhiza i produktion av amerikanska tranbär

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sally Kanger; [2018]
  Nyckelord :ericoid mykorrhiza; amerikanska tranbär; Vaccinium macrocarpon; näringsupptag; resistens mot sjukdomar; resistens mot metallföroreningar;

  Sammanfattning : Amerikanska tranbär (Vaccinium macrocarpon) är ett vanlig kommersiellt bär som har potential att odlas i större omfång i Sverige. Dess rötter bildar frekvent symbios med speciella svampar i jorden, en symbios som kallas ericoid mykorrhiza (ErM). LÄS MER