Sökning: "ERP Enterprise Resource Planning"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden ERP Enterprise Resource Planning.

 1. 1. Improvement proposals for uncontrolled inventory : The advantages with connecting uncontrolled material to the enterprise resource planning system through reordering points

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Markus Janetzky; Sebastian Coloka; [2020]
  Nyckelord :Reorderingpoint; automated system; lean;

  Sammanfattning : Summary Objective - The objective of this research study is to develop improvement proposals for an ordering handling system of uncontrolled packaging materials. By analysing data from related products in combination with observations and interviews the following research questions were answered to reach the purpose of the study: How can reordering points and inventory handling of uncontrolled packaging materials be structured? What would be the advantage of implement and plan uncontrolled packaging materials in an ERP system? Method - By studying a business phenomenon without firstly determine a theoretical background, the approach of this report has been through inductive research. LÄS MER

 2. 2. Utformning av användarutbildning vid implementering av ERP-system

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Anna Tocaj; Fabian Tang; [2020]
  Nyckelord :enterprise resource planning; ERP; användarutbildning; gamification; interaktivt utbildningsmaterial;

  Sammanfattning : Enterprise resource planning (ERP) system används idag för att sammankoppla företags informationsflöden. Implementering av dessa system har över tid visat sig vara utmanande där bland annat utbildning utgör en viktig del i att detta arbete sker framgångsrikt. LÄS MER

 3. 3. Hur förändrar molnet IT-konsulters värdeskapande : En studie om hur IT-konsulters värdeskapande förändras som konsekvens av implementeringen och användandet av molnbaserade affärsssytem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sandra Nguyen; Oskar Steen; [2020]
  Nyckelord :IT consultant; value creation; cloud-based ERP-systems; IT-konsult; värdeskapande; molnbaserade affärssystem;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av den tekniska utvecklingen levereras affärssystem alltmer som en molntjänst. Detta innebär att IT-konsulters värdeskapande förändras vid implementering av molnbaserade affärssystem. Besitter IT-konsulterna inte rätt expertis kan det leda till felaktiga beslut samt ineffektiva lösningar. LÄS MER

 4. 4. Important activities in an early ERP implementation phase : A case study at Valmet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Emma Larsson; Ida Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Enterprise resource planning; implementation; critical success factors; Change management; ERP-system;

  Sammanfattning : Research about implementing an ERP system has been investigated for many years but is still a current issue. This is due to the large number of implementations that fail. The purpose of this paper is to identify important activities in an early phase of an ERP implementation. LÄS MER

 5. 5. Värdeflödesanalys : logistik och installation av solceller

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niklas Gran; Albin Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Värdeflöde - Flödet av komponenter och instanser som bildar en fullständig produkt. Värdeflödesanalys -Analys av värdeflödet och dess komponenter i detalj. Solcell - En takmonterad panel som via solljus genererar elektricitet. Lean management - En företagsfilosofi som syftar till att minska slöseri. Supply chain management - Styrning av försörjningskedjor. Kaizen – Strävan efter ständiga förbättringar. Gemba – Produktionslina; produktionsgolv; verkstadsgolv eller liknande. Brainstorm – Ett problemlöningsverktyg som genom att samla en lista av spontana idéer kring ett problem kan skapa ett nyanserat sätt för dess lösning. Hub - Mindre kontor på annan ort som arbetar under huvudkontoret. ERP – Enterprise Resource Planning engelska - Affärssystem;

  Sammanfattning : Detta arbete visualiserar värdeflöde av solceller vid tre olika typer av solcellsinstallationer följt av förslag till förbättring gällande ett växande installationsföretag i Sverige. Genom värdeflödesanalys kan vi se tydliga samband mellan snabb tillväxt och logistiska problem, där spårbarhet, lokaler och personal är viktiga faktorer som behöv bindas samman för att skapa ett så optimalt flöde som möjligt. LÄS MER