Sökning: "ERP Enterprise Resource Planning"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden ERP Enterprise Resource Planning.

 1. 1. The Data Scientist: A Cuckoo in the Management Accountant's Nest?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Christoph Beis; Andreas Friedrich; [2019]
  Nyckelord :Business Intelligence Analytics; Business Partner; Data Scientist; Jurisdictional Competition; Management Accounting;

  Sammanfattning : Data Science has been one of the most used buzzwords on corporate agendas in recent years and with it, a new professional, the data scientist, has entered the organizational stage. Surprisingly, Management Accounting literature has not investigated the role of data scientists and their interactions with management accountants so far. LÄS MER

 2. 2. Analysis of challenges and critical success factors of ERP implementations – a multiple-stakeholder perspective

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Kathrin Janshen; Jozef van Montfort; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Organisations use and implement enterprise resource planning (ERP) systems with the intention to stay competitive or gain a competitive advantage. Yet, many organisations fail at implementing ERP systems successfully in terms of exceeding project scope, time and costs, and at delivering the expected benefits. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer för affärssystemimplementationer i småföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Elin Nyström; [2019]
  Nyckelord :Affärssystemimplementation; småföretag; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Företag runt om i världen implementerar affärssystem för att affärssystem kan underlätta integrering av affärsprocesser och hanteringen av information inom en organisation. För att lyckas med en affärssystemimplementation finns ett antal framgångsfaktorer som företag måste beakta. LÄS MER

 4. 4. Investigative analysis of CRM System Implementation and the challenges attached to its integration into existing ERP System. From an Organization Perspective : A case study of a Freight Forwarding Company in Sweden

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Kingsley Fredrick; Danielle Christopher; [2019]
  Nyckelord :ERP; CRM; Relationship Management; Freight Forwarding Industry; Customer Satisfaction;

  Sammanfattning : Enterprise Resource Planning and Customer Relationship Management are two essential concepts in the global supply chain. These aspects are considered to be the backbone of organizational success as they ensure that the upstream and downstream members of the chain are working effectively to deliver services that meet the standards and the customer’s requirements. LÄS MER

 5. 5. A Case Study of a Business Process Modeling in Mobile ERP System

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Broomé Clason; Maria Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Information systems; Enterprise Resource Planning; Mobile ERP systems; Mobile ERP; Business Process Modelling; Business Process Management; RapidValue BPM; Microsoft Dynamics 365; Microsoft Dynamics AX;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom informationssystem har lett till att allt fler verksamhet vill digitalisera deras arbetsprocesser. Det växande mobila användandet av Enterprise Resource Planning (ERP) på enheter såsom smartphones, tablets och handdatorer har lett till att verksamheter ställer större krav på sina system och leverantörer av dessa. LÄS MER