Sökning: "ERP system"

Visar resultat 1 - 5 av 429 uppsatser innehållade orden ERP system.

 1. 1. Affärssystemets roll i beslutsfattandet inom SMF : En kvalitativ studie om affärssystemets påverkan på beslutsfattande inom små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Michel Shafi; Sunita Walizai; Rudy Younan; [2022]
  Nyckelord :Enterprise Resource Planning Systems; ERP; ERP system; Information quality; Information overload; Information saturation; Management control; Decision making; Decision basis; IT system; Decision support; Information system; SME; Small and medium sized enterprises; Decision process.; Affärssystem; Informationskvalitet; Informationsöverbelastning; informationsmättnad; Ekonomistyrning; Beslutsfattande; Beslutsunderlag; IT system; Beslutsstöd; Informationssystem; SMF; Små-och medelstora företag; Beslutsprocess.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lättillgänglig och reliabel information blir betydande för effektivt beslutsfattande. Således identifieras förbättringen av beslutsfattande som den drivande orsaken till att företag införskaffar affärssystem som avser att skapa underlag, utföra analyser samt ta fram relevant data. LÄS MER

 2. 2. Designprinciper utvecklade för lyckad anpassning av ERP-system : En Action Design Research studie med fokus på ärendehantering och tidsplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Daniel Arvidsson; Markus Lämmel; [2022]
  Nyckelord :Action Design Research; Customization; Design Science Research; Design Principles; Enterprise Resource Planning System; Wicked Problems; Action Design Research; Anpassning; Design ScienceResearch; Designprinciper; Enterprise Resource Planning System; Wicked Problems;

  Sammanfattning : Studien undersökte vilka centrala designprinciper inom ärendehantering och tidsplanering som kan appliceras vid utveckling av ett anpassat ERP-system (Enterprise Resource Planning system) inom SMF:er (Små och Medelstora Företag). Anpassning av ERP-system inom SMF:er är ett komplext område med många komplikationer vilket gör det till en problemklass. LÄS MER

 3. 3. Assessing cost-efficiency in a distribution network with different degrees of centralization : A case study at a Swedish pharmaceutical company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Adam Thillberg; [2022]
  Nyckelord :Distribution network; Centralization; Cost-efficiency; Distributionsnätverk; Centralisering; Kostnadseffektivitet;

  Sammanfattning : The supply chain is multilateral concept, involving all actors partaking in fulfilling customer requests. Within the supply chain, the outbound distribution network is key for achieving profitability as it has a direct effect on supply chain costs and on customer value. LÄS MER

 4. 4. Företag i förändring : En intervjuundersökning om att driva igenom en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Linn Olsson; Lovisa Granlund; [2022]
  Nyckelord :Change management; Small business; Lewins change model; Kotters model; Organizational change; ERP implementation; Understand organizational change; Small enterprises; Growing pains;

  Sammanfattning : Many companies must undergo organizational changes to achieve a more efficient business. This essay has focused on studying a small company, its development as well as its need for change. The company, Pärlans Konfektyr AB, is a manufacturing company located in Stockholm that has been operating since 2010. LÄS MER

 5. 5. Fallstudie om strategier för riskminimering vid utrullning av ERP-system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Amed Reza; Douglas Modin; [2022]
  Nyckelord :ERP; ERP-system; affärssystem; systemimplementering; risk; riskhantering; förändringsledning;

  Sammanfattning : ERP-system kan vara väldigt komplexa att implementera i organisationer. Det är en utmaning som funnits med sedan lång tid tillbaka, där ERP-implementeringar misslyckas delvis på grund av bristande strategier. Teknologin utvecklas och därmed måste organisationerna hänga med i den utvecklingen när det gäller system. LÄS MER