Sökning: "ESAb"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet ESAb.

 1. 1. Produktutvecklingav friktionssvetshuvuden genom K-FMEA och DFA2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Alexander Wikdahl; Andreas Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Product Development; FMEA; K-FMEA; DFA; DFA2; Friction Stir Welding; produktutveckling; FMEA; K-FMEA; DFA; DFA2; friktionssvetsning; FSW;

  Sammanfattning : I och med ökad konkurrens och ökade kundkrav behöver företag bedriva produktutveckling med en rapid approach. ESAB:s sätt att svara upp mot dessa krav har resulterat i ett brett produktsortiment av friktionssvetshuvuden. Deras långsiktiga mål är därför att inrätta en ny standard för att reducera kostnader. LÄS MER

 2. 2. The Danger of Field Welding : Esab Exo

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Rebecka Rosenlind; [2016]
  Nyckelord :Welding; dangerous profession; toxic fumes; temporary workplace safer;

  Sammanfattning : Welding is today seen as one of the most dangerous professions on earth, mostly because of the toxic fumes. These fumes can lead to a variety of diseases and in worst case death. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av svetsegenskaper för svetsning med rörtråd kontra homogen tråd

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Patrik Eriksson; [2013]
  Nyckelord :welding; microstructure; fatigue; tensile testing; impact testing; MIG MAG; svetsteknik; mikrostruktur; utmattning; dragprov; slagprov; MIG MAG;

  Sammanfattning : Welding is a common method for joining of metal or plastic construction parts. This report describes several different weld methods in general terms. The report focuses on the GMAW method, specifically MAG welding.A case study has also been performed for the company Wenmec. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljöaspekter i ekonomistyrningssystem

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emely Forsberg; Morgan Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; ekonomistyrning; prestationsmätning; framgångsfaktor; konkurrensmedel; indikatorer; nyckeltal; standardisering; kundorientering; icke-finansiell; verksamhetsstyrning; LTIR; LTIFR; ESAB; Sandvik; Vattenfall.;

  Sammanfattning : Examensarbete, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, ekonomistyrning (avancerad nivå), 4FE90E, 4FE91E:2, VT 2013 Författare: Emely Forsberg och Morgan Olofsson Handledare: Elin Funck Titel: Arbetsmiljöaspekter i ekonomistyrningssystem Bakgrund: Den här studien handlar om hur organisationer uppfattar arbetsmiljö som konkurrensmedel och framgångsfaktor, hur företagen mäter arbetsmiljö och hur arbetsmiljö kan integreras i prestationsmätnings- och ekonomistyrningssystem. Den svenska regeringen vill synliggöra arbetsmiljö som framgångsfaktor och konkurrensmedel. LÄS MER

 5. 5. Next generation high productivity submerged arc welding

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :MARKUS LANGENOJA; VINCENT ÖHRVALL KARLSSON; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The task of designing concepts for the next generation of submerged arc welding heads was given by ESAB. ESAB is a global company manufacturing welding equipment for a wide span of industries and uses. In October 2011, ESAB introduced a new technology called Integrated Cold Electrode™, abbreviated and trademarked as ICE™. LÄS MER