Sökning: "ESBL-producing bacteria"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden ESBL-producing bacteria.

 1. 1. A literature review -nurses’ interventions to prevent ESBLproducing bacterial infections

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Juan David García; Tomás Gómez Vecchio; [2020-09-21]
  Nyckelord :infection prevention; infection control; nursing interventions; ESBL-producing bacteria; compliance; hygiene routines.;

  Sammanfattning : ESBL-producing bacteria are the second most common antibiotic resistant bacterial groupoccurring in Sweden. Colonization caused by ESBL-producing bacteria pose a seriouschallenge for treatment of both common and life-threatening infections. LÄS MER

 2. 2. Antibiotikaresistens hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lina Laakko; [2019]
  Nyckelord :antibiotikaresistens; häst; ESBL; MRSA; BHS; prevalens; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Antibiotikaresistens är ett hot mot världshälsan. På häst används endast ett fåtal olika antibiotikum och därav är resistensen viktig att förebygga. LÄS MER

 3. 3. Prevention för smittspridning av ESBL bakterier : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kesorn Flack; [2018]
  Nyckelord :ESBL; Compliance; Nurse; Infection Control; Prevention; ESBL; Följsamhet; Prevention; Sjuksköterska; Vårdhygien;

  Sammanfattning : Background: Hospital acquired infections belong to the most important aspects of patient safety in Swedish healthcare. The problem is increasing and some ESBL producing bacteria have become resistant to virtually all antibiotics and constitute a severe threat to patient’s health. LÄS MER

 4. 4. ESBL hos livsmedelsproducerande djur : riskfaktorer och förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Rebecka Albinsson; [2018]
  Nyckelord :ESBL; ; antibiotikaresistens; E. coli; livsmedelsproducerande djur;

  Sammanfattning : Antibiotika är ett av de viktigaste läkemedlen i dagens sjukvård, men dessvärre ses en allt mer utbredd resistensutveckling. En typ av antibiotikaresistenta bakterier är ESBL-producerande bakterier. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av fekala mikroorganismer och antibiotikaresistenta bakterier i gödsel och vattendrag kring hästanläggningar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Gertzell; [2017]
  Nyckelord :fekal förorening; antibiotikaresistens; ESBL; häst; fecal contamination; antibiotic resistance; ESBL; horse;

  Sammanfattning : Med en tillväxt på 10-20 % mellan åren 2004 och 2010 är hästnäringen en växande bransch. Kopplat till konstaterat höga utsläpp av näringsämnen från hästanläggningar och indikationer på utsläpp även av föroreningar i form av fekala mikroorganismer gör det till en bransch som är angelägen är undersöka med avseende på dess miljöpåverkan. LÄS MER