Sökning: "ESBL"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet ESBL.

 1. 1. Orsakar utfodring med färskfoder en ökad utsöndring av vissa patogena bakterier i faeces hos hund?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ellinor Runesvärd; [2019]
  Nyckelord :Färskfoder; Torrfoder; Hund; Campylobacter; Salmonella; ESBL E. coli; faeces;

  Sammanfattning : Att utfodra hundar med färskfoder är en trend som den senaste tiden har ökat mycket i popularitet. Färskfoder är ett generellt begrepp för foder som innehåller en mald blandning av rått kött, inälvor samt olika sorters grönsaker. LÄS MER

 2. 2. Detection of plasmid families carrying ESBL genes in clinical and environmental E. coli and K. pneumoniae isolates

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :β-lactamases; ESBLs; bla-genes; plasmid families; incompatibility groups; replicon typing; E. coli; K. pneumoniae;

  Sammanfattning : Extended Spectrum β-Lactamases (ESBLs) are produced by the Enterobacteriaceae bacterial family, mainly by E. coli and K. pneumoniae. As these species are some of the main causes of urinary tract infections and sepsis, ESBL-production is of major concern. LÄS MER

 3. 3. Antibiotikaresistens hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lina Laakko; [2019]
  Nyckelord :antibiotikaresistens; häst; ESBL; MRSA; BHS; prevalens; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Antibiotikaresistens är ett hot mot världshälsan. På häst används endast ett fåtal olika antibiotikum och därav är resistensen viktig att förebygga. LÄS MER

 4. 4. Antimicrobial resistance in E. coli from Swedish calves and the surrounding environment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Viktoria Tepper; [2018]
  Nyckelord :Antimicrobial resistance; E.coli; dairy farms; transmission routes; ESBL; Colistin-resistance;

  Sammanfattning : The discovery of the first antibiotic by Alexander Fleming was a major milestone in the history of modern medicine. However, with each new antibiotic class introduced to the market, antimicrobial resistance (AMR) rapidly occurred. LÄS MER

 5. 5. Prevention för smittspridning av ESBL bakterier : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kesorn Flack; [2018]
  Nyckelord :ESBL; Compliance; Nurse; Infection Control; Prevention; ESBL; Följsamhet; Prevention; Sjuksköterska; Vårdhygien;

  Sammanfattning : Background: Hospital acquired infections belong to the most important aspects of patient safety in Swedish healthcare. The problem is increasing and some ESBL producing bacteria have become resistant to virtually all antibiotics and constitute a severe threat to patient’s health. LÄS MER