Sökning: "ESBL"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet ESBL.

 1. 1. A literature review -nurses’ interventions to prevent ESBLproducing bacterial infections

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Juan David García; Tomás Gómez Vecchio; [2020-09-21]
  Nyckelord :infection prevention; infection control; nursing interventions; ESBL-producing bacteria; compliance; hygiene routines.;

  Sammanfattning : ESBL-producing bacteria are the second most common antibiotic resistant bacterial groupoccurring in Sweden. Colonization caused by ESBL-producing bacteria pose a seriouschallenge for treatment of both common and life-threatening infections. LÄS MER

 2. 2. Matrix Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry som verktyg för att detektera nedbrytning av Ceftolozan/Tazobaktam orsakad av karbapenemaser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Bessem Saad; [2020]
  Nyckelord :MALDI-TOF MS; Ceftolozane Tazobactam; carbapenemases; hydrolysis; decarboxylation; MALDI-TOF MS; Ceftolozan Tazobaktam; karbapenemaser; hydrolys; dekarboxylering;

  Sammanfattning : Under senare år har en särskilt hög resistensutveckling observerats hos gramnegativa bakterier inom familjen Enterobacteriaceae. Den främsta resistensmekanismen utgör produktion av så kallade "extended-spectrum β-lactamases" (ESBL) och särskilt oroväckande är karbapenemaser (ESBLCARBA) som har förmåga att bryta ner ett flertal olika grupper av β-laktamantibiotika. LÄS MER

 3. 3. Detektion av hydrolyserad β-laktamantibiotika i plasma med Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization – Time of Flight Mass Spectrometry och Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Niklas Thenstedt; [2020]
  Nyckelord :LC-MS MS; MALDI-TOF MS; Enterobacteriaceae; sepsis; piperacillin-tazobactam; cefotaxime; Extended spectrum β-lactamase; hydrolysis; LC-MS MS; MALDI-TOF MS; Enterobacteriaceae; sepsis; piperacillin-tazobaktam; cefotaxim; Extended spektrum β-laktamas; hydrolys;

  Sammanfattning : Introduktion Antibiotikaresistens är ett globalt växande problem. Till gruppen β-laktamantibiotika hör piperacillin-tazobaktam och cefotaxim som båda verkar genom att försvaga cellväggen med kovalenta bindningar till peptidoglykanlagret som lyserar cellen. E. coli och K. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att bära på multiresistenta bakterier - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sandra Israelsson; Therese Mickelsson; [2020]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; experiences; Literature review; Multi-resistant bacteria; patients.; Antibiotikaresistent; Litteraturöversikt; Multiresistenta bakterier; patienter; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Multiresistenta bakterier (MRB) förekommer i hela världen och klassas  som ett globalt folkhälsoproblem. Kunskapen om multiresistenta bakterier är låg både hos  patienter och sjukvårdspersonal. För att minska risken för spridning behövs mer kunskap och om vikten av följsamhet till basala hygienrutiner. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med multiresistenta bakterier : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Hultman Blomdahl; Peter Nyman; [2020]
  Nyckelord :Multidrug-resistant bacteria; MRSA; ESBL; VRE; Patients’ experiences; Life World Theory; Multiresistenta bakterier; MRSA; ESBL; VRE; Patienters upplevelser; Livsvärldsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukdom kan innebära en påverkan på något mer än det fysiska, sjukdom kan även innebära något annat än ohälsa. Sjuksköterskans kunskap samt relationen mellan sjuksköterska och patient är en viktigdel i skapandet av trygghet i hälsoprocesserna. För somligakan sjukdom ha en positiv effekt på hälsan. LÄS MER