Sökning: "ESD"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet ESD.

 1. 1. Sustainability education in early childhood: Preschool teachers´perceptions and approaches in nurturing sustainability education practises

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rose Anyanwu; [2023-01-25]
  Nyckelord :Education; Sustainability; Sustainable Development SD ; Education for Sustainable Development ESD ; Early Childhood for Sustainable Education; Preschool teachers;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to examine early childhood teachers’ perceptions of Education for Sustainable Development as well as their pedagogical approaches for nurturing sustainability in Swedish preschools, and how their perceptions of ESD relate to their teaching strategies in nurturing sustainability education. Theory: Lev Vygotsky’s social constructivism emphasizes the significance of language and thought, social interaction, zone of proximal development, scaffolding, mediation, and collaborative work in learning. LÄS MER

 2. 2. Undervisning på grundskolor om de globala målen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Teodora Nastic; [2023]
  Nyckelord :Agenda 2030 grundskola; ESD grundskola; hållbar utveckling metoder; hållbar utveckling grundskola metod; hållbar utveckling grundskola.;

  Sammanfattning : Det som var tanken med denna kunskapsöversikt är att idag står hela världen inför utmaningar relaterade till klimatproblem, krig, fattigdom samt ojämlikheter och orättvisor. Detta bidrog till att intresset för att skriva om ämnet hållbar utveckling och Agenda 2030. LÄS MER

 3. 3. Choosing Sustainability Education : Context, Values and Resources of Parents choosing non-formal Sustainability Education Projects in Germany

  Master-uppsats,

  Författare :Lennart Reymann; [2022]
  Nyckelord :non-formal education; informal education; choice; parents; ESD; Bourdieu; capital; Education for Sustainable Development; values; resources; Germany; resource; environmental capital; environmental education;

  Sammanfattning : Non-formal education projects are seen as taking a key role regarding Education for Sustainable Development; however, the conditions of participation are still scarcely explored. The objective of this study is to develop a concept helping to understand the resources, motivations, underlying values, and context of parents in the process of choosing a non-formal Education for Sustainability project in Germany for their children aged six to twelve. LÄS MER

 4. 4. Hur bör SO-undervisning om hållbar utveckling bedrivas för F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Tina Olsson; Lucie Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Children; education; ESD; ethics; drama pedagogy; moral; outdoor; primary; sustainable development; teaching; values; Barn; dramapedagogik; etik; hållbar utveckling; lågstadiet; moral; undervisning; utbildning; utomhusaktiviteter; värderingar.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett komplext och samhällsdebatterat ämne världen över där frågor diskuteras som belyser vikten av att leva och agera hållbart för att inte äventyra kommande generationers möjligheter till försörjning. Barn och unga har därför en viktig roll i debatten om hållbar utveckling, där grunderna för en hållbar livsstil anses läggas i barndomen. LÄS MER

 5. 5. Electromagnetic compatibility of unmanned aircraft : Examination of legislation and evaluation of two commercial systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Alex Bergdahl; [2022]
  Nyckelord :Electromagnetic compatibility; Unmanned aircraft; Electromagnetic compatibility legislation;

  Sammanfattning : Electromagnetic compatibility (EMC), or the field of reducing emissions from and increasing immunity against electromagnetic interference, is an essential part of designing modern electronics. As one would expect, EMC is especially important for things such as aircraft and aviation equipment where outages or disturbances could have severe consequences. LÄS MER