Sökning: "ESG reporting"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden ESG reporting.

 1. 1. Hållbara företags uthållighet under Covid-19-kraschen : En kvantitativ studie om hållbarhets värde vid obligatorisk rapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fernum; Tim Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; ESG; Resilience; Stock market; Covid-19; Mandatory reporting; Hållbarhet; ESG; Uthållighet; Aktiemarknad; Covid-19; Obligatorisk rapportering;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin och efterföljande marknadskrasch skapar en unik möjlighet att analysera det finansiella värdet av hållbarhet. Denna studie undersöker uthållighet hos hållbara företag på den svenska aktiemarknaden under Covid-19-kraschen. LÄS MER

 2. 2. Ett decennium av svensk hållbarhetsrapportering : En longitudinell studie på hållbarhetsrapporteringens värderelevans över tid

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Samuel Åkesson; Fredrik Persson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; värderelevans; ESG; hållbarhetsbetyg;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har sett en stor utveckling för att få företag att engagera sig i hållbarhetgenom företagens hållbarhetsrapportering och studier behövs för att se om dessa har fåttgenomslag. Sverige är extra intressant att studera då landet ses som pionjärer inom hållbarhetför företag. LÄS MER

 3. 3. Påverkar kvalitet på hållbarhetsredovisning förväntad avkastning? : En kvantitativ studie på den svenska Large Cap marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Römmelmann; Marc Sellbom; [2022]
  Nyckelord :ESG; GRI; CAPM; Large Cap Stockholm; Förväntad avkastning; Hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Tidigare har det varit frivilligt för företag att ge ut en hållbarhetsrapport, men från och med 2017 infördes ett lagkrav där hållbarhetsrapportering blev obligatorisk för företag som uppfyller storlekskriterier som berör antal anställda, nettoomsättning och balansomslutning. Tidigare forskning har etablerat ett samband mellan kvalitet på hållbarhetsredovisning och förväntad avkastning. LÄS MER

 4. 4. Sustainability Performance Relation to Financial Performance : A quantitative study of companies in the textile industry within the European and North American markets

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Cajsa Malmström; Lovis Ekström; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Textile Industry; Sustainability Performance; ESG reporting; ESG scores; Financial Performance; Return on Invested Capital; Stakeholder Theory;

  Sammanfattning : Background: Light has been shed on the textile industry as one of the leading industries when it comes to economic growth, global warming and sustainable development. The increasing demand for sustainable activities from stakeholders has led to the importance of measuring the sustainable development of companies. LÄS MER

 5. 5. Mispricing of Climate Risk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Dahlquist; Lena Maria Tschanhenz; [2022]
  Nyckelord :Bloomberg GHG estimates; Risk premium for climate risk; ESG reporting; Sustainable investing; Stock market equilibrium; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Study the relationship between stock returns and GHG emissions regarding a risk premium related to greenness. This by using GHG emissions estimated by Bloomberg rather than companies self-reported estimates. Methodology: The study conducts a time-invariant model by cross-sectional OLS regression to estimate the risk premium for greenness. LÄS MER