Sökning: "ESG-betyg"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ESG-betyg.

 1. 1. ESG rating, a booster of stock performance during the Covid-19 pandemic in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Lovis Björkil; Malvina Martinsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :ESG; Sustainability; Stock Return; Panel Data; OMXSPI;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze if ESG rating of sustainability have an influence on the stock return of Swedish firms during the Covid-19 pandemic. The aim is to contribute to the research field by conducting a study on the Swedish market, where sustainability aspects are known to be of great influence. LÄS MER

 2. 2. Är kvinnor den hemliga ingrediensen till ett högt ESG-betyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thea Andersson; Josefine Karlström; Olivia Ljungälv; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Responsibility, en indikator på investeringsnivån och utdelningskvoten? : En empirisk studie om påverkan av CSR på den svenska och amerikanska marknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Staffan Ahlqvist; Jesper Mattsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; ESG; investeringsnivå; utdelningskvot;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 2017. Författare: Staffan Ahlqvist och Jesper Mattsson Handledare: Christopher von Koch Medbedömare: Timurs Umans Nyckelord: CSR, ESG, investeringsnivå, utdelningskvot   Titel: Corporate Social Responsibility, en indikator på investeringsnivån och utdelningskvoten? En empirisk studie om påverkan av CSR på den svenska och amerikanska marknaden   Bakgrund: Corporate Social Responsibility (CSR) är och har varit ett väldiskuterat ämne med flera teoretiska infallsvinklar. LÄS MER

 4. 4. Är hållbarhet lönsamt? : En studie om relationen mellan ESG-betyg och portföljersriskjusterade avkastning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linus Sluth; Allan Yousif; [2017]
  Nyckelord :ESG;

  Sammanfattning : Konceptet om sociala ansvarsfulla investeringar (SRI) kan spåras tillbaka ända till 1700-talet. Den första etiskt inriktade fonden startade i Sverige på 1960-talet och sedan desshar mängden etiska fonder ökat explosionsartat. LÄS MER

 5. 5. De ansvarsfulla besluten – ESG-betygets påverkan på europeiska företags finansiella beslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Casserlöv; Axel Melander Norinder; Jakob Nordeman; Alexandra Wiklund; [2017]
  Nyckelord :ESG-betyg; kapitalstruktur; utdelningspolitik; finansiella beslut; legitimitetsteorin; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER