Sökning: "ESS"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet ESS.

 1. 1. Vänsterpopulistiskt stöd

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albert Wendsjö; Sidgi Zejnalov; Olof Jönsson; [2020]
  Nyckelord :vänsterpopulism; logistisk regression; vänsterpartier; väljarbeteende; ESS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats studerar vi orsaker till att folk röstar på vänsterpopulistiska partier. Vi gör detta genom att använda data från European Social Survey (ESS) över väljarbeteende i fem europeiska länder och logistisk regression. LÄS MER

 2. 2. APTM and GRID signal processing and Errant beam detection at ESS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Agnimesh Ghosh; [2020]
  Nyckelord :ESS; FPGA; Signal processing; Grid; APTM; Errant beam detection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The European Spallation Source (ESS) will be the world's most powerful next-generation neutron source. It will deliver a high-energy proton beam to the target with a high degree of control. With many components operating at their engineering limits, instrumentation must detect errant beam conditions and suppress proton beam production. LÄS MER

 3. 3. Development of Generic Communication Middleware for Embedded Sensor Systems Transmitting Health Parameters

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Subaharan Kailayanathan; Saji Kamdod; [2020]
  Nyckelord :Health technology; e-Health; Embedded Sensor Systems; Middleware; IPSec; MQTT; Cyber Security; Bluetooth 5.0;

  Sammanfattning : Health technology or e-Health is one of the most rapidly growing areas in healthcare today and it has been an important requirement as a new concept of healthcare industry. Since global society has been changed to aging society and the healthcare cost has been increasing in the 21st century since 2007. LÄS MER

 4. 4. Politics, human values and climate change: Investigating the determinants of climate change perceptions in Europe

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Alva Johansson; [2020]
  Nyckelord :Climate change perceptions Political orientation Human values Epidemiological approach; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper empirically investigates the determinants of climate change perceptions across Europe, focusing on how political orientation and human values affect attribution- and trend belief, perceived impacts of climate change and climate concern. Previous studies in this field of research have ignored the risk of reverse causality, which is addressed in this paper by conducting the epidemiological method. LÄS MER

 5. 5. Patellofemoral smärta relaterat till överbelastning och dess behandling hos barn och unga - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Andreas Danielsson; Timothy Teichter; [2020]
  Nyckelord :Patellofemoral pain; Anterior knee pain; Early sport specialization; Adolescent; Systematic review as topic; Physical therapy modalities; Patellofemoral smärta; Främre knäsmärta; Tidig sportspecialisering; Ungdomar; Systematisk översikt som ämne; Fysioterapimodaliteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patellofemoral smärta (PFS) är vanligt förekommande hos idrottsaktiva barn och ungdomar vilket kan leda till långvariga besvär och till att barn slutar vara fysiskt aktiv. Individuell fysioterapeutisk behandling används ofta inom primärvården för att tackla detta problem. LÄS MER