Sökning: "ESSPRI"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ESSPRI.

  1. 1. Trötthet och livskvalitet hos patienter med primärt Sjögrens syndrom

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Rezvan Kiani; [2014]
    Nyckelord :VAS; ESSPRI; HADS; SF-36; depression; VAS; ESSPRI; HADS SF-36; nedstämdhet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Primärt Sjögrens syndrom (pSS) är en reumatisk sjukdom karaktäriserad av ögon- och muntorrhet samt påverkan på olika organ. En överväldigande trötthet är vanligt. En orsak till tröttheten kan vara ett behandlingsbart tillstånd såsom nedstämdhet. LÄS MER