Sökning: "ESTER"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet ESTER.

 1. 1. Att skriva är att agera? - Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ester Hedlund; [2020-06-10]
  Nyckelord :Musikal; skådespeleri; inlevelseförmåga; Stanislavskij; Yat; genusnyfiken gestaltning; föreställningsförmåga; fantasi; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg föratt fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltningoch skrivit scener som jag praktiskt utfört tillsammans med motläsare. LÄS MER

 2. 2. Att skriva är att agera? Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ester Hedlund; [2020-03-06]
  Nyckelord :Musikal; skådespeleri; inlevelseförmåga; Stanislavskij; Yat; genusnyfiken gestaltning; föreställningsförmåga; fantasi; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg föratt fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltningoch skrivit scener som jag praktiskt utfört tillsammans med motläsare. LÄS MER

 3. 3. Development of an improved psilocybin synthesis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)Uppsala universitet/Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling

  Författare :Reham Shaba; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psilocybin is a hallucinogenic compound found in fungi and is currently evaluated inclinical trials for treatment of depression, anxiety and addiction. Psilocybin is aprodrug of the pharmacologically active metabolite, psilocin. LÄS MER

 4. 4. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Persson; [2020]
  Nyckelord :ESTER; dagvattenhantering; ekosystemtjänster; klimatförändringar; klimatanpassning; skyfall; Augustenborg; Västra Hamnen;

  Sammanfattning : Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. LÄS MER

 5. 5. Aktörers access till EU:s policyprocesser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ester Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Access; Riskanalys; Riskbedömning; Lobbying; Policyprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The following study is a qualitative study of how the food industry has influenced policymaking regarding the implementation of a sugar tax within the EU. Through Pieter Bowen’s theory of access, stakeholders’ access to Efsa has been analyzed and the authority’s critical resource has been identified, in order to understand how the authority provides it. LÄS MER