Sökning: "ETL Extract"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden ETL Extract.

 1. 1. Undersökning av migrationsmetoder för databaser : Jämförelse mellan Export/Import och ETL utifrån den mest lämpade metoden för att effektivisera en databas

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Felicia Asplund; [2020]
  Nyckelord :XLENT Sundsvall; Data Migration; Web Application; Databases; PostgreSQL.; XLENT Sundsvall; Data Migration; Webbapplikation; Databaser; PostgreSQL.;

  Sammanfattning : Migration av data innebär att data flyttas från en databas till en annan. Denna åtgärd kan företag behöva av olika skäl, till exempel för att ändra språk eller förnya befintlig databas. Något som diskuteras är hur denna process ska ske och hur data migreras på bästa smidigaste sätt. LÄS MER

 2. 2. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER

 3. 3. Collecting Data for Building Automation Analytics : A case study for collecting operational data with minimal human intervention

  Kandidat-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Jonathan Jan; [2018]
  Nyckelord :Building Automation System; Smart buildings; Big data; Building Management System; Project Haystack; Fastighetsautomationssystem; Smarta byggnader; Big data; Building Management System; Project Haystack;

  Sammanfattning : Approximately 40% of the total energy consumption within the EU is due to buildings, and similar numbers can be found in the US. If the principal inefficiencies in buildings were easily identifiable, then a facility manager could focus their resources to make the buildings more efficient, which would lead to both cost savings for the facility owners and decrease the building’s ecological footprint. LÄS MER

 4. 4. Data transformation using linked data ontologies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Gunnar Rolander; [2017]
  Nyckelord :linked data; Geographical Information Systems GIS ; semantic web; ontologies; data transformation; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Interoperability is a sought after quality in most software. One way to increase interoperability is to make transformation of data between formats easier. Several transformation tools exists and many utilizes the Extract, Transform, Load-process to perform the transformations. LÄS MER

 5. 5. Delivering Business Intelligence Performance by Data Warehouse and ETL Tuning

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Ghazal Tashakor; [2013]
  Nyckelord :BI; ETL; DW; DBMS; TSM3; AM; Gap Analysing;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this thesis is to show how numerous organizations such as CGI Consultant attempt to introduce BI-Solutions through IT and other operational methods in order to deal with large companies, which want to make their competitive market position stronger. This aim is achieved by Gap Analyzing in the BI roadmap and available Data Warehouses based on one of the company projects which were handed over to CGI from Lithuania. LÄS MER