Sökning: "ETT-system"

Visar resultat 1 - 5 av 2037 uppsatser innehållade ordet ETT-system.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av att ha barn med akut lymfatisk leukemi : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kira Kirtz; Vira Ataie; [2024]
  Nyckelord :Akut lymfatisk leukemi ALL ; barn; föräldrar; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Leukemi-blodcancer är en sjukdom som ökar tillväxten av omogna vita blodkroppar i benmärgen och rubbar den normala blodbildningen vilket leder till anemi och en ökad infektionskänslighet. Akut lymfatisk leukemi (ALL) är en akut form av leukemi som framför allt drabbar barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Development of a System Dynamic Model of Mental Healthcare Structure in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Julia Osswald; [2024]
  Nyckelord :Mental health; mental healthcare; healthcare structure; system dynamics; simulation; emergency care; modeling; primary care; specialized care; Stockholm; mental healthcare system; Psykisk hälsa; psykiatrisk vård; vårdstruktur; systemdynamisk modell; simulering; akutsjukvård; primärvård; specialiserad vård; psykiatriskt sjukvårdssystem; Stockholm.;

  Sammanfattning : Mental illnesses are the leading cause of disability in the world today, affecting nearly a billion people including 14% of the world’s adolescents. Mental illnesses include both psychiatric conditions and inconveniences and is a broad term to describe multiple different conditions in varying severity. LÄS MER

 3. 3. "Underhållsbidrag till barn. Ett schabloniserat system med alternativa beräkningsmodeller"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Henriksson; [2023-03-08]
  Nyckelord :Underhållsbidrag; Underhållsbidrag till barn; Barns grundbehov; Grundbehov; Konsumentverkets schablonbelopp; Socialstyrelsens schablonbelopp; Underhållsstöd; Rättsfallsstudie;

  Sammanfattning : Barn till separerade föräldrar lever oftast i en större ekonomisk utsatthet än barn till samlevande föräldrar. Underhållsbidrag till barn fyller följaktligen en viktig funktion i samhället. Vid beräkningen av underhållsbidrag till barn tas hänsyn till såväl barnets behov som föräldrarnas ekonomiska förmåga. LÄS MER

 4. 4. The State of Stateful Serverless Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ashmitha Ambastha; [2023]
  Nyckelord :Stateful Serverless Systems; Azure Durable Functions; Apache Flink StateFun; Kalix; Cloudburst; Function-as-a-Service; Serverlösa system utan tillstånd; Azure Durable Functions; Apache Flink StateFun; Kalix; Cloudburst; funktion som tjänst;

  Sammanfattning : Serverless computing and Function-as-a-service are popular paradigms that simplify application development by abstracting the development layer from the underlying infrastructure components. These systems work in a pay-as-you-go model and provide an efficient environment for developers to focus entirely on developing their business logic. LÄS MER

 5. 5. DNS-Tunnel och Försvarsmakten : Hur funkar det och vad innebär det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Rickard Lindstedt; [2023]
  Nyckelord :DNS; Försvarsmakten; Exfltrering; Zero Trust Modell; Defensiva Cyber Operationer DCO ; STIX; TAXII;

  Sammanfattning : Det säkerhetspolitiska läget i norra europa har stadigt försämrats sedan den ryska occupationen av Krim år 2014. Som ett resultat av detta ökar cyberattacker mot Sverige och resterande EU både i omfattning och frekvens. LÄS MER