Sökning: "EU Battle Group"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden EU Battle Group.

 1. 1. DRIVKRAFTERNA BAKOM BESLUTEN ATT SÄTTA UPP DEN FÖRSTA SVENSKA STRIDSGRUPPEN eller en analys av Guldägget som skulle kläckas…

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Gunnar Hafvenstein; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : DRIVKRAFTERNA BAKOM BESLUTEN ATT SÄTTA UPP DEN Första SVENSKA STRIDSGRUPPEN eller en analys av Guldägget[1] som skulle kläckas…Sammanfattning:Sverige har en lång tradition av säkerhetspolitiskt förhållningssätt som innebär militär alliansfrihet och neutralitet, vilket understryks i Utrikesdeklarationen från 2002. 2004 beslutades om en omfattande försvarsreform i samband med Försvarsbeslut 04. LÄS MER

 2. 2. En studie av CBRN-funktionen i BG08 och BG11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Sara Schiller; [2010]
  Nyckelord :CBRN; EU Battle Group; Armed Forces; CBRN; EU Battle Group; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka skillnader som finns i analysen av CBRN-skyddsförmågan i BG08 och BG11. För att kunna genomföra undersökningen har det varit nödvändigt att beskriva hur EU Battle Group konceptet har tillkommit samt vad konceptet innebär. LÄS MER

 3. 3. NBF- Förmågan att se på andra sidan kullen eller ”Kejsarens nya kläder"

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA)

  Författare :Ulf Hamberg; [2010]
  Nyckelord :Network Defense; Network Centric Warfare; Revolution in Military Affairs; fog of war; military theory; situation awareness; networking; interoperability; Owen; Gartska; NBG; leadership; responsibility; order; self-synchronization; Nätverksförsvar; Network Centric warfare; Revolution in military affairs; krigets dimma; militärteori; lägesuppfattning; nätverk; interoperabilitet; Owen; Gartska; NBG; ledning; ansvar; order; självsynkronisering;

  Sammanfattning : So- called “Network Based Defense” (NBD) was introduced in Sweden in connection with the transformation of the Swedish Armed Forces in 1999. NBD is based on the U.S. variant Network Centric Warfare (NCW), which in turn is derived from research on the concept of Revolution in Military Affairs (RMA). LÄS MER

 4. 4. Svenska expeditionära luftstridskrafter?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Claes Svahnqvist; [2008]
  Nyckelord :Logistik; Flygvapnet; Sverige; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2006-2008; Uppsatser;

  Sammanfattning : Kravet på tillgängliga, rörliga och interoperabla styrkor för uppgifter till oroshärdar runt om ivärlden har ökat. Sverige är medlem av EU och bidrar med styrkor till EU och NATO:sstyrkeregister. LÄS MER

 5. 5. Stridsfordon i hög beredskap, en svensk förvaringsproblematik

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Torbjörn Friberg; [2006]
  Nyckelord :Nordic Battle Group; Mobilization; Krigsberedskap; Stridsfordon; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Uppsatser;

  Sammanfattning : För att mycket snabbt kunna komma på plats vid en kris, har Europa inom ramen för EU börjat upprättasnabbinsatsstyrkor, såkallade EU Battle Groups. En EU Battle Group kommer att ha en mycket kort tid på sig frånbeslut till insats. LÄS MER